روابط عمومي ها تحول آفرين و اثربخش باشند

بندرعباس- ايرنا- استاندار هرمزگان گفت: روابط عمومي ها به عنوان فرماندهان افكارعمومي بايد در مجموعه خود تحول آفرين و اثربخش باشند و در جهت ايجاد اميد به جامعه و آماده سازي افكار عمومي تلاش كنند.

به گزارش ايرنا، فريدون همتي روز يكشنبه در آيين بزرگداشت هفته ارتباطات و روابط عمومي و تجليل از روابط عمومي هاي برتر و پيشكسوتان اين عرصه در استان افزود: اين اقدام مهم با برقراري ارتباط موثر با رسانه ها و مديران مجموعه ميسر مي شود.
وي تاكيد كرد: امروز جامعه به پوشش و عملكرد سريع خبري نياز دارد و روابط عمومي ها بايد به موقع خبر را توليد و در اختيار مصرف كننده (رسانه ها) قرار دهند.

**از افراد كارآمد درعرصه روابط عمومي استفاده شود
استاندار هرمزگان اظهارداشت: بايد از باهوش ترين، فكورترين، ورزيده ترين و كارآمدترين افراد در روابط عمومي ها بكار گرفته شود و مديران مجموعه ها جايگاه روابط عمومي ها را رفيع و پراثر بدانند.
همتي ادامه داد: برخي از مديران و مسوولان دستگاه هاي اداري درك درستي از جايگاه روابط عمومي ندارد و از افرادي ناكارآمد و ضعيف براي اين حوزه مهم استفاده مي كنند.
وي ياد آور شد: روابط عمومي ها بايد دشمن شناس باشند و با مطالعه و برنامه ريزي رفتارهاي تشويش آفرين دشمنان را خنثي و اميد را در جامعه تزريق كنند.
استاندار هرمزگان اضافه كرد: امروز جامعه به گفت و گوي صريح و به موقع و اغناء كننده نياز دارد كه بايد روابط عمومي ها به اين مهم به عنوان وظيفه اصلي خود بپردازند.
استاندار هرمزگان گفت: دستگاه ها وسازمان هاي هرمزگان بايد عملكردي پويا وهدفمند داشته باشند و در سال جاري در جهت توسعه رونق توليد و جذب سرمايه گذار وارد عمل شده و به فكر ايجاد موانع نباشند، چرا كه هر زمان موانع در مسير كار باشد، فساد بوجود مي آيد.
وي در پايان با اشاره به تعلل در انتخاب سرپرست جديد روابط عموعي استانداري هرمزگان گفت: سعي داشتيم براي اين حوزه از نيروهاي باانگيزه، توانمند، باتجربه و كاردان استفاده كنيم.
در پايان آيين بزرگداشت هفته ارتباطات و روابط عمومي ها، از پيشكسوتان، برگزيدگان و دارندگان رتبه هاي برتر هرمزگان با حضور استاندار تجليل و قدرداني شد.
7195/6048