بسته خدمتي بيمه سلامت به بيماران هموفيلي تغيير نكرده است

تهران- ايرنا- رئيس گروه دارو دفتر خدمات تخصصي سازمان بيمه سلامت گفت: ارائه خدمات به بيماران هموفيلي بر اساس بسته ‏خدمتي ابلاغي است. در بسته خدمتي به اين بيماران هيچ گونه محدوديت يا تغيير جديدي اعمال نشده و فرانشيز پرداختي بيماران ‏افزايش نيافته است.‏

به گزارش سازمان بيمه سلامت، نوشين جزايري روز يكشنبه درباره ارائه خدمات بيمه سلامت به بيماران هموفيلي افزود: پرداخت ‏و هزينه كرد سازمان بيمه سلامت به بيماران هموفيلي مانند گذشته و بر اساس قانون و ضوابط ابلاغي است.‏
وي بيان كرد: در حال حاضر داروهاي اختصاصي بيماران هموفيلي از جمله فاكتورهاي انعقادي به طور رايگان در بخش سرپايي و ‏بستري در اختيار اين بيماران قرار مي‌گيرد و هيچگونه وجهي بابت دريافت اين داروها از سوي بيمار پرداخت نمي‌شود. ضمن اينكه ‏بسته خدمتي اين بيماران بر اساس ابلاغيه‌هاي وزارت بهداشت تعيين شده است.‏
جزايري اظهار داشت: مسئوليت تامين دارو و نظارت بر پرداخت مطالبات شركت‌هاي تامين كننده دارو از سوي داروخانه‌ها در حيطه ‏وظايف اين سازمان نيست.‏
رئيس گروه داروي دفتر خدمات تخصصي سازمان بيمه سلامت گفت: عملكرد سازمان بيمه سلامت درباره اعتبارات و هزينه كرد ‏دارو همانند ساير حساب‌هاي مالي اين سازمان كاملا شفاف بوده و ‌همواره تحت نظارت نهادهاي ناظر از جمله سازمان بازرسي و ‏ديوان محاسبات كشور قرار دارد.‏
اجتمام*9482‏*1834