معاون فرمانداري: 30 درصد اعتبارات دستگاه ها در بافت فرسوده شيراز هزينه شود

شيراز-ايرنا- معاون عمراني فرمانداري شيراز گفت: دستگاه هاي اجرايي شهرستان شيراز موظفند كه طبق قانون، 30 درصد اعتبارات خود را در بافت هاي فرسوده هزينه كنند.

به گزارش ايرنا فرهاد اميدوار، يكشنبه در نشست كميته هماهنگي پيگيري مناسب سازي كلانشهر شيراز افزود: اين اعتبارات مي تواند در زمينه مناسب سازي معابر و تجهيزات و تاسيسات شهري اين بافت ها هزينه شود تا محله هاي شيراز به سمت بازيابي هويت خود حركت كنند.
وي ادامه داد: اگر تمام مباحث شهرسازي و اقدامات علمي در اين زمينه را در يك جمله بخواهيم خلاصه كنيم به جمله شهر براي همه مي رسيم كه بر اساس آن همه شهروندان حق دارند از امكانات مطلوب بهره مند باشند.
او اظهار داشت: اينكه گفته مي شود امكانات شهر بايد در دسترس همه شهروندان باشد بدان معناست كه بايد شهرسازي به گونه اي باشد كه همه اقشار و گروه هاي جامعه به ويژه كودكان، كهنسالان، جانبازان و معلولان بتوانند از همه امكانات شهري استفاده كنند.
نماينده جامعه معلولان فارس هم گفت: از سال 93 شاهد آغاز يك نهضت خوب در بحث مناسب سازي معابر شهري در اين استان به ويژه كلانشهر شيراز بوده ايم.
محمد مهبودي افزود: براي پيشرفت بهتر اين كار، ضرورت دارد كه يك كميته تخصصي در استان تشكيل شود تا استانداردهاي مرتبط با مناسب سازي معابر و ساختمان هاي شهري را شناسايي و استخراج كرده و در اختيار پيمانكاراني قرار دهد كه بنا است آن مناسب سازي ها را عملياتي كنند.
وي ادامه داد: يك تقاضا نيز از همه مردم و مسئولان داريم و آن اينكه در مورد معلولان از كلمه افراد ناتوان استفاده نكنند چرا كه بر اين باوريم، معلولان ما هيچگونه ناتواني ندارند و با وجود برخي محدوديت ها كه دارند اما شانه به شانه همه افراد جامعه مشغول كار و فعاليت هستند.
مدير بهزيستي شهرستان شيراز هم گفت: هم اينك 40 هزار معلول در شهر شيراز وجود دارند كه با طيف هاي مختلفي از معلوليت ها مواجه هستند.
حميد آزرمي افزود: يكي از تقاضاهاي حدود پنج تا 6 هزار نفر از جامعه معلولان شيراز، تقاضاي دريافت ويلچر است كه با توجه به نوسانات قيمت ارز و افزايش قيمت ويلچر، در تامين آن با مشكلاتي مواجه شده ايم.
وي ادامه داد: نامناسب و غيراستاندارد بودن معابر شهري نيز سبب شده كه طول عمر ويلچرهايي كه در اختيار معلولان قرار مي گيرد بسيار كوتاه باشد و به سرعت دچار اشكال و آسيب مي شود.
مشاور مناسب سازي اداره بهزيستي شهرستان شيراز نيز، ضمن انتقاد از انجام برخي مناسب سازي هاي غير استاندارد در شيراز گفت: شهرداري هاي نواحي مختلف شيراز در بحث مناسب سازي معابر اقداماتي انجام مي دهند اما اين اقدامات چون بر اساس استاندارد نيست عملا هيچ كاربردي ندارد.
حميده كشاورزي افزود: تمام موزاييك هايي كه به اسم استاندارد بودن در شيراز كار شده فاقد استانداردهاي لازم هستند و به رغم تذكرهايي كه داده ايم اما پيمانكاران در انجام مناسب سازي ها همچنان از اين موزاييك هاي غير استاندارد استفاده مي كنند.
وي ادامه داد: اگر در مناسب سازي ها از امكانات و الگوهاي استاندارد استفاده نشود عملا هيچ كارايي براي معلولان نخواهد داشت و فقط اتلاف منابع است.
6122 /6118