كساني كه باورشان به خدا ضعيف است ابزار دست دشمن هستند

مشهد- ايرنا- امام جمعه مشهد گفت: دشمن در حركتهاي نفوذي خود از افرادي كه مدام گلايه و حركتهاي تهاجمي دشمن را تقويت مي كنند به عنوان ابزار دست خود استفاده و سربازگيري مي كند اين افراد بيماردلان جامعه هستند و باورمندي آنها به خدا ضعيف است.

آيت الله سيد احمد علم الهدي روز يكشنبه در جلسه تفسير قرآن سوره احزاب در مهديه مشهد افزود: خداوند از كساني كه خدا باوري آنها ضعيف است به بيماردلان تعبير مي كند.
وي ادامه داد: امروز در جريانهاي سياسي افرادي داريم كه مي گويند چرا مذاكره نمي كنيم، چرا با دنيا در افتاده ايم، چرا وضع و معيشت ما به هم خورده است كه اين افراد، قدرت دشمن را تقويت و متبلور مي كنند و او را پيروز جلوه مي دهند.
امام جمعه مشهد گفت: بيشتر اين افراد در دلشان مريضي است و به اصل دين و خدا باور ندارند يا باورمندي آنها به خدا قاطع نيست هر چند كه در ميان اين افراد ممكن است برخي افراد نمازخوان و روزه گيرهم باشند.
آيت الله علم الهدي با بيان اين كه دين داري، سختي و مشكلات هم با خود به همراه دارد افزود: نمي شود كه هر كجا سختي، مشكلات و دردسر وجود داشت به خدا و پيامبر(ص) پشت كرد و فرار نمود و هر جا راحتي باشد ديندار باقي ماند.
وي با بيان اينكه در روز عاشورا حاضران در كربلا به سه گروه تقسيم شدند ادامه داد: برخي با امام حسين(ع) ماندند و برخي آن حضرت را رها كردند و برخي هم در صف مقابل سيدالشهدا (ع) با آن حضرت جنگيدند اما گروهي كه امام حسين(ع) را ترك كردند با گروهي كه با آن حضرت جنگيدند در پشت كردن به حجت خدا مشترك بودند.
نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي گفت: عده اي براي دين ايثارگر نيستند و كساني كه خود را از دين و حجت خدا كنار مي كشند با افرادي كه در جبهه دشمنان خدا هستند در پشت كردن به خدا و دين مشترك هستند.
آيت الله علم الهدي افزود: قرآن، كتاب تاريخ نيست بلكه كتاب هدايت است و جريان زندگي را در مسير دفاع از اسلام، دين، ارتباطات اجتماعي و بين المللي روشن مي كند.
1922/7507