كیفیت مقالات دانشگاه تهران دو برابر شده است

تهران- ایرنا- رئیس مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران، با تشریح روند صعودی تولید علم كشور در سه دهه گذشته گفت: فاكتور تاثیر دانشگاه تهران (میانگین تعداد ارجاعات به مقالات) به عنوان نماد آموزش عالی در 6 سال اخیر دو برابر شده است كه به معنای رشد كیفیت مقالات است.

علی اكبر صبوری روز یكشنبه گفت: ارجاعات به مقالات كشور رشد یافته و دانشگاه های ایران یكی پس از دیگری در فهرست های رده‌بندی های جهانی قرار گرفتند؛ به طوری كه اكنون نام دست كم 20 دانشگاه كشور در رتبه‌بندی های جهانی دیده می شود.
صبوری گفت: اگر مبنای اهتمام حضور دانشگاه های ایران در عرصه بین‌المللی را با كمی تقریب، سال 1369 (سال 1990 میلادی) بگیریم، در آن سال تعداد مقالات ایران، نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی فیلادلفیای آمریكا (ISI آن روز و كلاریویت آنالیتیكس امروز)، 188 مورد گزارش شده است كه سهم ما در عرصه بین‌الملل دو صدم درصد (در رده 67 جهان) یا به عبارت دیگر ناچیز بود.
وی افزود: دانشگاه های ایران در دهه 60 و 70 شمسی هیچ جایگاه بین‌المللی نداشتند، چون فقط به آموزش می‌پرداختند و سهمی بسیار ناچیزی در نوآوری علمی و پژوهش داشتند، اما در سال 1379 (2000 میلادی)، راه پژوهش و فعالیت علمی را در پیش گرفتند.
این استاد دانشگاه اظهار كرد: یك دهه فعالیت پژوهشی دانشگاه های كشور از سال 1369 تا 1379 (1900 تا 2000 میلادی) باعث شد سهم ما در تولید اسناد علمی جهان در سال 1379، 14/0 درصد شود و ما را در رتبه 48 جهان قرار دهد.
صبوری گفت: دهه 80 دهه را رشد كمیت تولیدات علمی كشور می دانم كه باعث شد تعداد اسناد علمی با نمایه بین‌المللی ایران در پایگاه اطلاعات علمی وبگاه علم (WOS) مؤسسه كلاریویت آنالیتیكس از 1468 مورد (14/0 درصد سهم جهانی و رتبه 48) در سال 2000 میلادی به 19621 مورد (12/1 درصد سهم جهانی و رتبه 22 جهان) در سال 2010 (1389شمسی) برسد.
این استاد دانشگاه در مورد رشد كیفی علم در دانشگاه های ایران، تاكید كرد: بحث كیفت گرایی در تولیدات علم كشور از 10 سال قبل (سال 2009 میلادی) آغاز شد.
وی افزود: می‌توان فاكتور تأثیر برای دانشگاه ها تعریف كرد كه میانگین تعداد ارجاعات به هر مقاله چاپ شده در دانشگاه در دو سال قبل به دست می آید. بر اساس شمارش تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به مقالات در پایگاه اطلاعات علمی آنالیتیكس كلاریویت (تامسون رویترز یا همان آی اس آی قدیم)، فاكتور تأثیر دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی كشور حكایت از آن دارد در طول شش سال اخیر، فاكتور تأثیر، دو برابر شده است.
استاد دانشگاه تهران، خاطرنشان كرد: به عبارت دیگر، كیفیت اسناد علمی منتشر شده دانشگاه تهران دو برابر، بهبود پیدا كرد كه به معنای رشد كیفیت مقالات است.
صبوری در مورد تولید واقعی علم در ایران، اظهار كرد: دهه 90، رشد كیفیت تولیدات علمی و تلاش برای پرهیز از رشد كمیت است. در همین دوره پارك های علم و فن‌آوری رشد كردند و شركت های دانش‌بنیان زیادی هم ایجاد شد.
دانام**9492**1584