يك ميليون هكتار از جنگل هاي هيركاني مديريت حفاظتي مي شود

تهران- ايرنا- رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: از دو ميليون و 73 هزار هكتار جنگل هاي هيركاني، امسال يك ميليون هكتار تحت مديريت حفاظتي قرار مي گيرد.

به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، خليل آقايي روز يكشنبه در پنجمين نشست ستاد ملي مديريت پايدار جنگل‌هاي هيركاني با تاكيد بر حفاظت هر چه بيشتر جنگل‌هاي شمال با اشاره به اهميت جنگل‌هاي هيركاني افزود: تاكنون براي يك ميليون و 50 هزار هكتار از جنگل‌هاي شمال طرح جنگلداري تهيه شده و يك ميليون هكتار باقيمانده كه فاقد طرح جنگلداري، تحت مديريت حفاظتي قرار مي‌گيرند.
وي با بيان اينكه مهمترين نقش سازمان جنگل‌ها حفظ و حراست از همه منابع ارزشمند حياتي است اظهارداشت: شركت‌هاي بهره‌برداري كه در گذشته از جنگل هاي شمال كشور چوب برداشت مي‌كردند، اكنون كه بهره‌برداري از جنگل‌ها متوقف شده مي توانند در مناقصه شركت كرده و بر اساس وظايف جديد كار حفاظت از جنگل را برعهده بگيرند.
معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: براي حفاظت بهينه از جنگل‌هاي شمال ضمن افزايش نيروهاي كيفي جهت محافظت از جنگل‌ها، قراردادها به صورت سطحي بسته خواهد شد تا معلوم شود كه هر قطعه جنگل براي حفاظت به چه كسي سپرده شده تا اگر تخلفي صورت گرفت فرد مسئول پاسخگو باشد.
طرح جنگلداري شمال كشور شامل مجموعه‌اي مدون است كه معرفي جنگل و پيشنهاد اقداماتي براي بهبود وضع كمي و كيفي آن و روش و ميزان بهره‌برداي در مدت 10 سال است كه اساس مديريت جنگل‌هاي شمال را تشكيل مي‌دهد.
هر طرح جنگلداري پس از اجرا، در مقاطع زماني اغلب 10 ساله، براي ارزيابي فعاليت‌ها دوباره بررسي مي‌شود كه به آن «تجديد نظر طرح جنگلداري» گفته مي‌شود.
تهيه و تدوين و اجراي طرح‌هاي جنگلداري از سال 1338 در جنگل‌هاي شمال آغاز شد و هم اكنون از مساحت يك ميليون و 967 هزار هكتاري اين جنگل‌ها، يك ميليون و 400 هزار هكتار داراي طرح جنگلداري است و در يك ميليون و هفتاد هزار هكتار، طرح اجرا مي‌شود كه 48 هزار هكتار آن غير توليدي و حفاظتي است.

* بدون تشكيل پرونده در محاكم قضايي مي‌توانيم مردم را همراه كنيم
«سيدحسن ميري قلعه‌سري»، مديركل بازرسي امور كشاورزي و محيط‌ زيست سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين جلسه گفت: اين اراده و روحيه‌اي كه اكنون در مديريت سازمان جنگل‌ها وجود دارد، روحيه اجرايي و عملياتي است و همه همكاران سازمان نيز بايد با اين اراده و روحيه همراه شوند.
وي تعهد در انجام وظايف را بسيار مهم خواند و گفت: نتيجه كار اين نشست ها هم بايد حفظ جنگل‌هاي هيركاني و نجات درختان شمشاد باشد.
مديركل بازرسي امور كشاورزي و محيط زيست سازمان بازرسي كل كشور از جوانه زدن شمشادها در شمال كشور خبر داد و افزود: از مشاركت مردم و دستگاه هاي مختلف براي نجات شمشادها استقبال مي كنيم.
بازرس امور كشاورزي و محيط زيست به موضوع تغيير كاربري در استان مازندران و نحوه‌ همراهي مردم اشاره كرد و اظهارداشت: مازندران يكي از استان‌هايي بود كه بيشترين تغيير كاربري‌ها در آنجا صورت مي‌گرفت اما با فرهنگ‌سازي و با كمك و همراهي مردم محلي و بدون اينكه پرونده‌اي تشكيل و به محاكم قضايي ارسال شود تغيير كاربري از چهار هزار هكتار در دو، سه سال اخير به 250 هكتار و اكنون نيز به 28 هكتار كاهش پيدا كرده است.
وي با تاييد سخنان رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در خصوص نحوه‌ حفاظت از جنگل‌ها و با اشاره به اين نكته كه براي مبارزه با جنگل‌خواري و زمين‌خواري بايد با علت‌ها مبارزه كنيم نه با معلول‌ها گفت: براي حفاظت از منابع طبيعي و ميراث جهاني نيازمند افراد عاشق، متخصص و دانش آموخته هستيم.
ميري با اشاره به انتقادات بدون دانش برخي از افراد به سازمان جنگل ها گفت: انتقاد سازنده هميشه مورد نظر تاييد ما بوده است و در حال حاضر سازمان جنگل ها نيازمند همراهي كارشناسان متخصص است.
پنجمين جلسه ستاد ملي مديريت پايدار جنگل‌هاي هيركاني با تاكيد بر حفاظت هر چه بيشتر جنگل‌هاي شمال، با حضور رئيس سازمان جنگل‌ها، مديركل بازرسي امور كشاورزي و محيط‌ زيست سازمان بازرسي كل كشور، معاون پژوهشي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس، معاونان سازمان و مديران منابع طبيعي استان هاي شمالي برگزار شد.
اقتصام *9186 * 3063