483 حلقه چاه كشاورزي چابهار يكسال در انتظار سوخت

چابهار- ايرنا- 483 حلقه چاه كشاورزي در چابهار يكسال در انتظار سوخت هستند تا پس از سالها رهايي از بند خشكسالي بتوانند از آب بارندگي نهايت استفاده را برده و بيش از هزار هكتار زمين هاي كشاورزي را به زيركشت ببرند.

به گزارش ايرنا بيشترين تعداد چاههاي كشاورزي چابهار در بخش دشتياري و در مسير رودخانه باهوكلات قرار دارد و اين بخش وسيع با جمعيت حدود 90 هزار نفري بيشترين آمار كشاورزان را به خود اختصاص داده است.
بخش دشتياري علاوه بر داشتن فرصت هاي مناسب اقتصادي از جمله بنادر صيادي بريس، پسابندر و گواتر و مرز ريمدان، اراضي حاصخيز كشاورزي دارد كه مردم پس از سالها انتظار و رهايي از خشكسالي هاي 20 سال اخير مي خواهند با دريافت سوخت به كشاورزي بپردازند.
منطقه دشتياري كه به سبب خشكسالي هاي گذشته كانون ريزگردهاي شده بود در ماههاي اخير تغييرات اقليمي و تاثير بارندگيها شرايط را به گونه اي رقم زده كه زمينه براي كشت محصولات خارج از فصل براي كشاورزان اين بخش فراهم شده است.
چاههاي كشاورزي چابهار بعد از بارندگي هاي فصلي و جاري شدن روان آبها در بستر رودخانه باهوكلات و پايين دست سد زيردان و عوركي آبگيري شده اند و هم اينك در صورت امكان دريافت سوخت بارديگر شاهد رونق كشاورزي خواهيم بود.

** كشاورزان چابهاري و دغدغه تامين سوخت
شماري از كشاورزان چابهار در گفت وگو با خبرنگار ايرنا خواستار حل مشكلات سوخت، شيرين سازي آب دريا، پروانه دار كردن چاهها و تخصيص اعتبار براي برقي كردن چاهها، جبران خسارت خشكسالي و بخشودگي وام هاي كشاورزي شدند.
غلام محمد جدگال يكي از كشاورزان گفت: حدود 4٠ سال پيش با استفاده از كشت ديمي كشاورزي را شروع كردم و با آمدن موتورهاي زهكش كشاورزي ام را گسترش دادم و الحمداله ١٠ هكتار زمين را در اين فصل به زير كشت بردم اما با گذشت 6 ماه از كشت محصول تاكنون هيچ سوختي براي كشاورزي دريافت نكرده ام درصورتيكه بيش از ١٠ سال پرونده زهكش دارم و هميشه براي كِشت محصول، سوخت كشاورزي دريافت مي كرديم.
عبدالعزيز رامش نيز اظهار داشت: كشاورزان هر روز با مشكلات فراوان رو به رو هستند انتظار مي رود اكنون كه وضعيت آب رو به بهبودي نهاده به كشاورزان سوخت تحويل شود تا به كار كشاورزي بپردازند. نبايد آنان را براي چند ليتر سوخت نااميد كرد.
وي با اشاره به سومين حضور اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در چابهار افزود: با وجودي كه شهرستان چابهار بيشترين حضور مسئولان استاني و كشوري اعم از مجلس و دولت را دارد ولي متاسفانه مشكلي از كشاورزان حل نمي شود.
رامش خواستار بخشودگي وام هاي كشاورزان به ويژه منطقه باهوكلات، شيرين سازي و انتقال آب دريا به مزارع كشاورزي، استقرار سازمان جهاد كشاورزي در چابهار، احداث جاده هاي بين مزارع، لايروبي و بهسازي هوتگ ها و احداث سازه هاي آبخيزداري شد.
بيگ محمد كريمدادي يكي ديگر از كشاورزان چابهار نيز گفت: ٢٠ هكتار گندم كشت كرده ام و با وجودي كه كارشناسان اداره جهاد كشاورزي و امور آب شهرستان چابهار از زمين هاي كشاورزي بازديد كرده اند اما متاسفانه بعد از چندين ماه كشت هنوز سوختي دريافت نكرده ام و مجبوريم سوخت موردنياز خود از بازار آزاد با قيمت خيلي بالا خريداري كنيم كه اين هم از توان يك كشاورز خارج است.

دبير خانه كشاورز شهرستان چابهار نيز اظهار داشت: مسئولان به جاي حمايت از كشاورز و كار كشاورزي بر عكس در مقابل آنها ايستاده اند.
خليل الله درخشان افزود: هر روز كشاورزان باهوكلات با اخطاريه هاي بانك كشاورزي مواجه هستند و عنوان مي كنند اگر وامهاي دريافت شده پرداخت نشود با جرائم سنگين و مصادره اراضي كشاورزي رو به رو مي شوند.
وي گفت: چرا بايد يك كشاورز در انتظار سوخت باشد و به اين اداره و آن اداره مراجعه و در نهايت نااميد برگردد.
معاون رئيس سازمان و مدير جهاد كشاورزي چابهار نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با آغاز كشت پائيزه و خارج از فصل كشاورزان چندين اكيپ متشكل از كارشناسان و نيرهاي مجرب اداري براي بازديد از چاههاي كشاورزي اعزام شده اند.
نورالدين ميرلاشاري افزود: از تمامي اراضي كشاورزي و مزارع و پمپ هاي سيار (زهكش) و چاههايي كه سوخت دريافت مي كردند بازديد و سطح زيركشت و تعداد اشتغال بكار به مسئولان ذيربط اعلام شده است.
وي با بيان اينكه سهميه سوخت 483 حلقه چاه زهكش (پمپ سيار) با حدود هزار هكتار زمين زير كشت كشاورزي از ارديبهشت سال گذشته تاكنون قطع شده و كسي در اين باره پاسخگو نيست، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه همه اين تعداد چاههاي كشاورزي بيش از 30 سال سابقه دريافت سوخت دارند.
مدير جهادكشاورزي چابهار گفت: براساس بازديدها و گزارش كارشناسان تمامي اين چاهها فعال بوده و داراي پروانه موقت سوخت هستند و حتي نوع كشت محصول براي راستي آزمايي به نهاد هاي مربوطه اعلام شده است.
وي ادامه داد: نقطه يابي زمين كشاورزي هر فرد با استفاده از دستگاه utm انجام شده و سطح زير كشت و مقدار كشت در هر هكتار را مشخص كرده و گزارش آن به نهادهايي كه با سوخت كشاورزان ارتباط مستقيم دارند بصورت مكتوب ارسال شده است.
ميرلاشاري خواستار تعيين تكليف چاههاي پروانه دار موقت شد و افزود: هيچ دليلي ندارد كه از سوي كميسيون قاچاق كالا و ارز استان سيستان و بلوچستان به كشاورزان زحمتكش سوخت تحويل نشود و از كشت آنان جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: تمامي چاههاي فاقد پروانه، سطح زيركشت و نوع كشت و تعداد كشاورزان توسط فرمانداري، كميته سوخت و امور آب تاييد و به استانداري ارسال شده و بايد هر چه سريعتر تكليف كشاورزان براي تحويل سوخت روشن شود.

مدير امور منابع آب چابهار نيز به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 618 حلقه چاه پروانه دار نيمه عميق تا 50 متر و 734 حلقه چاه زهكش زير 10 متر در سطح اين شهرستان وجود دارد.
فرشيد ميربلوچزهي افزود: 151 حلقه چاه برقدار (136 چاه در عوركي، 9 چاه در باهوكلات و 6 چاه در طيس كوپان) و بقيه گازوييلي هستند كه بايد سوخت دريافت كنند.
وي درخصوص عدم تحويل سوخت به كشاورزان اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه سامانه براي ثبت نام چاههاي پروانه موقت باز نيست و بايد مسئولان كميسيون قاچاق كالا و ارز و استانداري فكري براي تحويل سوخت كند.
وي گفت: امور منابع آب در چابهار هيچ مشكلي براي تاييد سوخت كشاورزان ندارد.
3043 **6081