عبور از تحريم با فرآوري نفت خام - اميرشاهين نايبي فر*

بيرجند - ايرنا - ظرفيت نفت خام به عنوان يكي از سرمايه هاي خدادادي و تبديل آن به فرآورده هاي پتروشيمي در كشور بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد زيرا حركت به سمت استفاده بهينه از اين ثروت زمينه عبور از تحريم و رونق توليد را فراهم مي آورد.

استفاده از ظرفيت هاي دروني و تجربه شركت هاي دانش بنيان و لزوم خودكفايي و ايجاد ارزش افزوده براي همه توليدات كشور به ويژه توليدات فرآورده هاي نفتي از راه هاي رونق اقتصادي كشور و غلبه بر تحريم هاي دشمنان است.
رها شدن از اقتصاد تك محصولي با ايجاد فرآورده هاي پتروشيمي كه ارزش افزوده براي توليدات ايجاد مي كند اقدامي مهم است و با ايجاد اين فرآورده ها بازار هدف كشور متنوع تر مي شود و از محدوديت هايي كه امروز تنها چند كشور نفت خام ما را مي خرند خارج شده و بازار فروش ما به بيشتر كشورهاي دنيا راه پيدا كرده و در آن موقع تحريم كشور به سادگي امكان پذير نيست.
فرآوري نفت خام در داخل كشور موجب شده تا از حربه تحريم رهايي پيدا كنيم به عنوان مثال ايجاد پالايشگاه هاي توليد بنزين مي تواند مشكل ما در حوزه بنزين را به كلي رفع كند.
با توجه به دانش و تكنولوژي كشور امكان ساخت بيشتر مايحتاج ما در داخل كشور موجود است و بايد نفت خام را خودمان فرآوري كرده و آن وقت از نفت خام علاوه بر توليد سوخت، كالاهاي پزشكي و دارويي، صنايع غذايي و لوازم آرايشي، تجهيزات ورزشي و حتي آلات موسيقي و ... توليد مي شود كه متاسفانه هنوز اين ماده در داخل كشور فرآوري نشده و از خارج وارد مي شود.
هيچ جايگزيني كه صرفه اقتصادي داشته باشد براي نفت وجود ندارد حتي انرژي خورشيدي و بادي هم در اين سطح اقتصادي نيست چون آنها بازدهي پايين ترين به نسبت سوخت هاي فسيلي دارند.
سهم ما از فرآوري نفت پايين است كه اگر بتوانيم نفت را در داخل كشور فرآوري كنيم ديگر دشمن امكان تحريم ما را ندارد و جايگاه ما در چانه زني هاي بين المللي عوض شده و ما مي توانيم ديگران را تحريم كنيم كه براي رسيدن به خودكفايي در حوزه فرآوري نفت، نياز به دانش دانشگاهي داريم و اين روند در سال هاي گذشته به دليل تكيه بر خام فروشي نفت به فراموشي سپرده شده بود.
امروز بايد به سمت متخصصان رفته و از آنها بخواهيم كه يك يا 2 محصول متناسب با نفت توليد كنند تا به خودكفايي در اين بخش برسيم، فرآوري نفت از محورهاي اصلي خودكفايي كشور است.
نبايد تصور شود كه از نفت فقط براي سوخت اتومبيل استفاده مي شود چون پايه اصلي بسياري از محصولات نفت خام است.
يكي از مهم ترين راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، زمينه تبديل نفت در داخل كشور به ارزش ‌افزوده، جلوگيري از خام‌فروشي اين محصول است.
*خبرنگار ايرنا