برجسته كردن ضعف ها مهمترين سرمايه توسعه را از كردستان دور مي كند

سنندج - ايرنا - استاندار كردستان گفت: بزرگترين و مهمترين سرمايه براي توسعه كردستان، نيروي انساني است كه در اثر بر جسته كردن ضعف ها و منفي بافي از اين استان دور مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا بهمن مرادنيا روز يكشنبه در آيين بزرگداشت روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات اظهار داشت: سرمايه گذاران و صاحبان فكر و انديشه در چنين شرايطي نسبت به استان نا اميد مي شوند.
وي اضافه كرد: چرا مدام از ناتواني ها گفته مي شود در حاليكه اين استان توانمندي هايي زيادي دارد كه در بسياري مناطق ديگر مشابه ندارد.
مرادنيا با بيان اينكه برخي نا اميد كردن مردم را هنرمندي و توانايي مي دانند و هميشه بدنبال يافتن مشكلات مي گردند، افزود: اگر كسي مردم را از توسعه استان نا اميد مي كند و ما سكوت كنيم، گناه كرده ايم.
وي با اشاره به اينكه ارتباط خوبي ميان مديران و روابط عمومي ها وجود ندارد، يادآور شد: اگر مديران به روابط عمومي باور ندارند بايد تغيير رويه دهد و اگر روابط عمومي ها به مواردي خارج از وظيفه خود مي پردازند هم بايد به وظايف خود عمل كنند.
مرادنيا تاكيد كرد: بايد پرسيد روابط عمومي ها هنرمندي و نقش لازم را در توسعه و ارتباط دوسويه ميان مردم و دستگاه ها به چه ميزان اجرا مي كنند.
وي گفت: خلا بسيار بزرگي در اين حيطه وجود دارد و روابط عمومي بايد هنرمندانه در توسعه ارتباط با مردم و تحليل مسايل استان نقش آفريني كنند.
استاندار كردستان با اشاره به اينكه هدف گذاري براي توسعه نداريم، افزود: عامل اصلي عقب ماندگي ها در كردستان خودمان هستيم و تا از اين خواب غفلت بيدار نشويم، توسعه ايي رخ نمي دهد.
رئيس سازمان مديريت و برنامە‌ ريزي كردستان هم در اين همايش گفت: توسعه را در مقطعي بد تعريف كرده و آن را صرفا در امور فيزيكي و كالبدي خلاصه كرده ايم.
بهرام نصرالهي زاده با اشاره به اينكه هدف غايي توسعه فراهم كردن زيست انسان ها است، اظهار داشت: توسعه بدون ارتباط با مردم، مشاركت دادن آنها و آشنايي با خواست آنها به ثمر نخواهد نشست.
وي اضافه كرد: نيازمند تعامل صحيح ميان افكار عمومي مردم و دستگاه اجرايي هستيم كه پل ارتباطي آن روابط عمومي ها هستند.
نصرالهي زاده با بيان اينكه موضوعات مهم در رسانه ها تقليل داده شده و سطحي جلوه داده مي شود، افزود: مي شود مسايل را نقد كرد اما مصالح عمومي مردم را در نظر گرفت.
وي با اشاره به مطالب برخي رسانه در رابطه با تورم در استان تاكيد كرد: نرخ كالا و خدمات در كردستان در بسياري اقلام از ميانگين كشوري پايين تر است.
نصرالهي زاده با بيان اينكه طي چند سال اعتبار تالار فرهنگ 90 ميليارد ريال بود، گفت: امسال 190 ميليارد ريال براي طرح در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامە‌ ريزي كردستان يكي از طرح هاي ديگر استان را كريدور شمال - جنوب اعلام كرد كه در سال گذشته اعتباري 600 ميليارد ريالي داشت كه امسال يك هزار و 900 ميليارد ريال براي آن در نظر تخصيص داده شده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كردستان هم در اين همايش گفت: امروز در مقابله با دشمني قرار گرفته ايم كه نياز به اميد بخشي و اتحاد براي مقابله با آن داريم.
حسين فيروزي با اشاره به اينكه بدون حضور رسانه هيچ توسعه اي موثر نبوده است، اظهار داشت: صلح، رفاه بهره مندي از مواهب بشري با رسانه فراهم بوده اما اين رسانه خود شمشيري دو لبه است كه با آن تخريب هم صورت مي گيرد.
وي اضافه كرد: رسانه ها بايد حق انتخاب را به مخاطبين بدهند چرا كه حق انتخاب مسير رسيدن به توسعه است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كردستان افزود: اهالي رسانه كردستان مسئولانه تر عمل كنند چون نياز به توسعه بيشتري در استان وجود دارد.
فيروزي با انتقاد از اينكه بيشتر رسانه ها بر كمبودها و نداشته ها تاكيد كرده اند، گفت: اگر فقط بر نداشته ها تمركز شود به توسعه دست پيدا نخواهيم كرد.
مديركل روابط عمومي استانداري كردستان هم در اين آيين گفت: اهالي روابط عمومي و رسانه با قلم و زبان خود به جامعه خدمت مي كنند.
آرش حسين پناهي افزود: ارتقاي شاخصه هاي فرهنگي و اجتماعي بر عهده روابط عمومي ها است و در كنار آن بايد به اطلاع رساني درست نيز بپردازند.
وي اظهار داشت: مديران ديدگاه روابط عمومي باور داشته باشند و در اتاق فكر و تصميم گيري هاي مياني و كلان از مديران روابط عمومي بهره بيشتري بگيرند.
در اين آيين از برخي روابط عمومي هاي منتخب استان كردستان تجليل شد، همچنين پوستر جشنواره روابط عمومي برتر نيز رونمايي شد.
6108/9102