تعامل در امور لازمه ساختار پویا دانشگاه است

تهران-ایرنا- رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: اعضای یك دانشگاه باید با تعامل با هم برای بهینه سازی فرایندها از روند سنتی قبل گذر كرده و با ایجاد ساختاری پویا، به روز، سریع و دقیق به استاندارد اصلی در كارها دست یابند.

عزیزالله حبیبی روز یكشنبه در مراسم بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی اظهار كرد: دانشگاه به منظور پاسخگویی به نیازهای روز افكار عمومی در داخل و خارج دانشگاه و سطح شهر به عنوان نهاد ملی باید مخاطبان و آحاد جامعه را در نظر داشته باشد.
وی افزود: بدین سبب باید هرگونه آموزش و تخصص مورد نیاز در این زمینه صورت گیرد تا نتیجه مطلوب بدست آید.
رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: در شرایط كنونی داشتن سواد اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است و روابط عمومی به عنوان گوش شنوا در سیستم در جهت اطلاع رسانی درست، صحیح، به موقع با صداقت و شفافیت گام بر می دارد.
حبیبی خاطر نشان كرد: اگر دانشگاه بخواهد در یك سیستم، روند صحیح اجرا شود باید كارشناسان خبره و مسئولیت پذیر داشته باشد.
به گفته رئیس دانشگاه خوارزمی، سطح مطلوب خبری با ایجاد بسترسازی و ارتباط رسانه ای محقق خواهد شد.
جلسه بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور رئیس دانشگاه، بیژن عبداللهی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، كاركنان روابط عمومی دانشگاه و رابطان خبری واحدهای مختلف دانشگاه در دفتر شورای كرج برگزار شد.
دانام**9491** 1601**