خسارت بيش از 11 ميليارد ريالي سيل به شبكه آب آشخانه

بجنورد- ايرنا- مدير آب و فاضلاب شهري مانه و سملقان گفت: سيل هفته گذشته، در شهر آشخانه، مركز اين شهرستان 11 ميليارد و 250 ميليون ريال به تاسيسات اين شركت خسارت وارد كرده است.

شهرام رمضاني روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: به 20 هزار متر شبكه و انشعاب فاضلاب مسكن مهر و شهرك فرهنگيان اين شهر 20 درصد خسارت وارد آمده است.
وي افزود: 150 متر از خط انتقال آب اين منطقه به ميزان 10 درصد آسيب ديده و به 300 انشعاب آب نيز 40 درصد خسارت وارد شده كه نياز به تعويض و يا ترميم دارند.
رمضاني گفت: كار اجرايي طرح آبرساني به مسكن مهر آشخانه از 23 تيرماه سال 90 آغاز شد كه يك باب مخزن ذخيره آب با ظرفيت سه هزار متر مكعب آب، 2 هزار و 838 متر خط انتقال و سه هزار و 639 متر شبكه توزيع براي آن ايجاد شده است.
امور آب و فاضلاب مانه و سملقان با زير پوشش بردن سه شهر آشخانه، قاضي و پيش قلعه، داراي هزار و 106 مشترك آب با جمعيتي حدود 30 هزار نفر است.
بارندگي هاي شديد بامداد پنجشنبه گذشته موجب آب افتادگي حدود 100باب منزل مسكوني و مغازه در شهر آشخانه، مركز شهرستان مانه و سملقان شد و خساراتي به بار آورد.
7183/5132