مديركل منابع طبيعي سمنان: طرح آبخيزداري در 22 حوضه اجرا مي شود

سمنان- ايرنا- مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: امسال در 22 حوضه آبخيز استان طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري با تامين اعتبار از محل صندوق توسعه ملي اجرايي مي شود.

به گزارش ايرنا، علينقي حيدريان روز يكشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: پيش بيني مي شود امسال 2 برابر سال گذشته از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري در استان سمنان اعتبار در نظر گرفته شد.
وي افزود: سال گذشته با توجه به ابلاغ دولت براي اجراي طرح هاي آبخيزداري از محل صندوق توسعه ملي، اقدامات ارزشمندي در14 حوضه آبخيز استان سمنان انجام شد.
حيدريان با بيان اين كه آبخيزداري دانشي پيشرفته، پذيرفته شده و توسعه‌يافته در همه كشورهاي جهان است، اضافه كرد: ايران نيز به خاطر قرار گرفتن در كمربند خشك و نيمه خشك از اين دانش بهره‌مند است و بايد بيش از پيش استفاده كند.
وي با بيان اين كه اجراي طرح هاي آبخيزداري موجب تقويت پوشش گياهي و كاهش خسارت هاي ناشي از وقوع سيل مي شود، خاطرنشان كرد: طرح هاي آبخيزداري با كاهش سرعت حركت سيلاب موجب كاهش خسارت مي شود و تجربه سيل در روزهاي ابتداي امسال در استان سمنان گواه اين گفته است.
وي يادآور شد: افزايش پوشش گياهي، كنترل رسوب، جلوگيري از فرسايش خاك ، حفاظت آب و خاك، كاهش فرونشست زمين و تقويت سفره آب هاي زير از ديگر مزاياي اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري است و امسال از اولين روزهاي سال اقدام به انتخاب پيمانكار و اجراي طرح هاي آبخيزداري شده است.
مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: ساخت سازه هاي متعدد مانند سنگ و ملات، بندهاي خاكي و عمليات زيستي از جمله طرح هاي آبخيزداري محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا، بيش از 96 درصد استان سمنان در حوزه اصلي فلات مركزي قراردارد و داراي مساحتي بيش از 9 ميليون هكتار است كه بيش از پنج ميليون هكتار آن مناطق بياباني و نيمه خشك است.
به گزارش ايرنا، سال گذشته هفت هزار ميليارد ريال معادل 22 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي براي آبخيزداري و آبخوان داري در كشور تخصيص داده شد و از اين ميزان حدود 21 ميليارد ريال براي اجراي عمليات آبخيزداري به استان سمنان اختصاص يافت.
7342/6103