زمينه براي فعاليت تمام گرايش ها درچارچوب قانون فراهم مي شود

كرج - ايرنا - استاندارالبرز با اشاره به اينكه به تبعيت از سياست هاي دولت تدبير و اميد از هيچ جريان و گرايش خاصي در انتخابات پيش رو حمايت نخواهيم كرد ، گفت: زمينه براي فعاليت تمام افكار و گرايش ها كه در چارچوب قانون حركت مي كنند، فراهم مي كنيم.

به گزارش ايرنا، عزيزاله شهبازي روز يكشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان البرز افزود: بايد تدابير لازم براي برگزاري انتخابات پرشور و بانشاط را در البرز اتخاذ كنيم.
وي ادامه داد: اميد است با فعال شدن احزاب، گروه ها و تشكل هاي قانوني در چارچوب قوانين نظام جمهوري اسلامي، شاهد انتخاباتي با شكوه باشيم.
استاندار البرز گفت: بايد جدا از تعصبات قومي و قبيله اي، نژادي درصدد انتخابي اصلح براي ورود به نهاد قانونگذاري كشور باشيم.
وي ادامه داد: ضرورت دارد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كنيم تا مردم اطيمنان حاصل كنند كه از راي آنها بخوبي حفاظت و حراست مي شود.
شهبازي گفت: با تمام توان و امكانات به دنبال ايجاد بسترهاي امن و آرامي هستيم كه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان با فراغ بال و در چارچوب قانون به فعاليت بپردازند.
استاندار البرز اضافه كرد: بر اين باور هستيم كه با تمهيداتي كه براي جلب مشاركت مردم در انتخابات انديشيده مي شود، بستر را براي راي مشروع و مقدس مردم آماده كنيم.
وي گفت: از هيات اجرايي انتخابات استان انتظار مي رود در خصوص انتخاب افراد معتمد در شعبات اخذ راي دقت كافي را داشته باشند و افرادي بي طرف براي اين امر گزينش شوند.
شهبازي افزود: اميد است انتخابات پيش رو شاد و پرنشاط با مراعات اصل بي طرفي و سلامت با شور و شعور مردمي برگزار شود.
*** براساس خروجي ها البرز درحال طي مسير تحقق برنامه هاي نظام و دولت است
استاندارالبرز گفت: اين روز ها فشار كار و مسئوليت در البرز مضاعف شده ولي با توجه به شرايط كنوني كشور بايد تمامي مسئولان به صورت شبانه روزي به كار و فعاليت بپردازند.
وي ادامه داد: براساس خروجي ها و برآيند فعاليت ها، عملكرد مجموعه استان، در حال طي روند و مسير مثبتي در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي نظام و دولت در البرز هستيم.
شهبازي با بيان اينكه با توجه به انتخابات پيش رو پرونده تغييرات در حوزه هاي مديريتي استان بسته شد، گفت: البته انتصابات در پست هاي خالي به زودي صورت مي گيرد.
وي افزود: انتظار مي رود مديران و مسئولان در سطوح مختلف استان با قوت و قدرت درصدد انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله باشند.
استاندار البرز با تشريح شرايط استان اضافه كرد: تيم هاي اقتصادي، عمراني و سياسي استان با تلاش هاي منسجم و سازمان يافته و بسيار منظم به انجام ماموريت هاي خود مي پردازند.
وي گفت: از سال گذشته گام هاي موثري در البرز برداشته شد كه حل معضلات توليد و ارائه تسهيلات رونق توليد و صنعت، كاهش 2.2 درصدي نرخ بيكاري البرز در زمستان 97 نسبت به پاييز، تنظيم بازار و مديريت سيل كه فروردين امسال صورت گرفت از جمله اين امور است.
شهبازي افزود: سال 97 از مجموع 202 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در البرز، 100 ميليون دلار در اسفند ماه محقق شد و همچنين قريب به 700 ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي در البرز رقم خورد.
وي عنوان كرد: رشد 15 درصدي اعتبارات عمراني البرز در اعتبارات سال 98 در شرايطي به تحقق پيوست كه اين رقم در كشور به طور متوسط 8 تا 10 درصد بوده است.
استاندار البرز گفت: اقدامات موثري در جهت ارتقا زيرساخت هاي شهرستان هاي البرز صورت گرفته و اعتبارات خوبي نيز در اين زمينه جذب شد.
وي افزود: با توجه به اينكه مسير رشد و توسعه البرز بر مبناي تحقيق و پژوهش و به صورت علمي دنبال مي شود، سند توسعه ملي استان ظرف 2 هفته آينده به تاييد مي رسد، همچنين تهيه و تدوين سند آمايش فناوري و نوآوري استان در دستور كار است.
شهبازي خطاب به مديران و مسئولان استان البرز با اشاره به برنامه ريزي دشمنان براي ايجاد فضاي سنگين تبليغاتي و رواني در كشور، خاطرنشان كرد: ضرورت دارد در چنين فضايي با اهتمام ويژه اي نسبت به تحقق شعار سال مبني بر رونق توليد اقدام كنيم.
8029/ 6155