امكان انتقال اداره كل ورزش به مجموعه 15 هزار نفري وجود دارد

قزوين – ايرنا – استاندار قزوين گفت: مجموعه ورزشي 15 هزار نفري قزوين فضا و ظرفيت مناسبي دارد و امكان انتقال اداره كل ورزش و جوانان استان و هيات هاي ورزشي قزوين به آن وجود دارد.

به گزارش ايرنا عبدالمحمد زاهدي روز يكشنبه در بازديد از مجموعه ورزشي سردار آزادگان افزود: اين مجموعه از نمونه طرح هاي انجام شده بدون مطالعه در كشور بوده كه بهره وري از منابع ورزشي استان را معطل گذاشته است.
وي اضافه كرد:هم اينك از اين مجموعه استفاده واقعي صورت نمي گيرد ولي به نظر مي رسد مي توانيم خود اداره كل ورزش و جوانان استان را به همراه دفاتر هيات ها در اين مجموعه مستقر كنيم.
زاهدي افزود:علاوه بر اين امكان انتقال سالن هاي تمريني و ورزشهايي كه در فضاي بسته و كم مي توانند تمرين كنند مثل بيليارد و بولينگ، تيراندازي، اسكواش و... به اين مجموعه وجود دارد.
استاندار قزوين يادآور شد:در اين صورت كار نگهداري اين مجموعه راحت تر شده و توجيه اقتصادي مي يابد.
وي اضافه كرد:همچنين مي توان براي نگهداري بهتر اين مجموعه برخي از فضاها را به بخش خصوصي اجاره داد تا با تجهيز و بهره برداري آن اقدام كنند.
ورزشگاه سردار آزادگان قزوين با 70 هزار متر مربع مساحت از مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين در سال 82 بود كه در سال 91 با 190 ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيد.
6101