استاني شدن انتخابات؛ ناقض حقوق يا حركت به سوي تحزب گرايي

تهران-ايرنا- بررسي اصلاح قوانين انتخابات در شوراي نگهبان و بيان برخي از ايرادات اين طرح از سوي سخنگوي اين شورا، مورد بررسي رسانه هاي داخلي قرار گرفته است.

عباسعلي كدخدايي روز گذشته در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني، نظر نهايي شوراي نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات را اعلام كرد و گفت: اين مصوبه مجلس داراي بيش از 10 مورد ابهام ، 4 مورد ايراد خلاف شرع و تعدادي ايراد خلاف قانون است.
به گزارش گروه نشريات خبري؛ بررسي امروز يكشنبه 29 ارديبهشت نشان مي دهد كه در اصلاح برخي از قوانين مربوط به انتخابات، موضوع استاني شدن انتخابات در كانون توجه رسانه هاي داخلي قرارگرفته است.
ممنوعيت مطلق فعاليت كارمندان دولت حتي در ساعات غير اداري و ابهام در رعايت اقليت هاي ديني، از ديگر موارد مطرح شده هستند.
به عقيده رسانه هاي نزديك به جريان اصلاح طلب، ايراد به طرح استاني شدن انتخابات كه از سوي شوراي نگهبان و برخي جريانات اصولگرا مطرح شده بر اين اساس است كه: روش هايي كه مجلس براي تحقق اين مهم در نظر گرفته ناقض حقوق نامزدها و مردم است و عدالت انتخاباتي رعايت نشده است.
اما به گزارش اين رسانه ها، اصلاح طلبان معتقدند كه طرح استاني شدن انتخابات گامي موثر در راستاي حركت به سوي تحزب است.
ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات؛ ابهام در زمان به اجرا درآمدن طرح اصلاح قوانين انتخابات؛ دليل مخالفت اصولگرايان با استاني شدن انتخابات؛ بررسي كنش ها و واكنش ها انتخاباتي اصولگرايان و اصلاح طلبان؛ علت عدم گردش نخبگان در جريان هاي سياسي؛ از ديگر محورهاي مورد بررسي در اين رسانه ها است.
رسانه هاي منتسب به جريان اصولگرا نيز به محورهايي همچون ايرادات شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات؛ نقد اصلاح طلبان از نظارت استصوابي؛ نقد سخنان حجاريان مبني بر مشاركت مشروط؛ استفاده ابزاري از عدم وقوع جنگ، در انتخابات؛ اشاره كرده اند.

رسانه هاي اصلاح طلب
.....................................
** ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات
روزنامه شرق در گزارشي با عنوان 'ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات' نوشت: سخنگوي شوراي نگهبان گفت ايرادهاي اين شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات بيش از 10 مورد است. هرچند شوراي نگهبان اصل «استاني‌شدن» انتخابات را پذيرفته، عباسعلي كدخدايي درخصوص نظر نهايي شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات با بيان اينكه اين لايحه در جلسات متعدد شوراي نگهبان بررسي شد، گفت: اين لايحه پنجشنبه گذشته تا آخرين لحظات در حال بررسي بود و نظر شوراي نگهبان تا پايان وقت امروز براي مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش «ايسنا»، سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد: طبق روال هميشگي و مانند همه مصوبات، به اين لايحه نيز اشكالات و ايراداتي از نظر شرعي و قانون اساسي وارد است. موارد متعددي هم ابهام وجود داشت كه متن مصوب گويا نبوده و مقصود قانون‌گذار در آن روشن نيست. كدخدايي از ايرادهاي شوراي نگهبان خبر داد: «بيش از 10 مورد ابهام، حدود چهار مورد خلاف شرع و مواردي هم در لايحه اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسي بود. در رابطه با نفس استاني‌شدن نيز همان‌طور كه گفته شد، شوراي نگهبان ايرادي ندارد، اما روش‌هايي كه براي استاني‌شدن ارائه شده بود، به نوعي ناقض حقوق نامزدها و شهروندان بود و كاهش مشاركت مردم به دليل عدم تفكيك ميان حوزه‌هاي اصلي و فرعي محل ايراد بود».

روزنامه اعتماد با طرح سوالي مبني بر 'چرا شوراي نگهبان با استاني شدن انتخابات مخالفت كرد؟' نوشت: عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان بالاخره از جزييات ايرادهاي اين شورا با بخش‌هايي از مصوبات مجلس در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات كه اين روزها در فضاي رسانه‌اي، عمدتا با عنوان «طرح استاني شدن انتخابات» مطرح شده، پرداخت. و حالا اگرچه كدخدايي گفته شوراي نگهبان مخالفتي با كليت طرح ندارد اما ايرادهاي مطرح‌ شده از سوي اين شورا، بعضا به‌نحوي است كه رفع آنها در جلسات پيش‌ روي مجلس، احتمالا به چالشي جدي براي طراحان و موافقان اين طرح كه عمدتا اصلاح‌طلبان هستند، تبديل خواهد شد. ...او بار ديگر نفس استاني‌ شدن انتخابات را از نگاه شوراي نگهبان بلامانع دانسته و در عين حال گفته روش‌هايي كه مجلس براي تحقق اين مهم در نظر گرفته، ناقض حقوق نامزدها و مردم است؛ رويكردي كه در اين روزها به كرات از سوي مخالفان عمدتا اصولگراي اين طرح و رسانه‌هاي نزديك به جناح سياسي نيز مطرح شده و البته همزمان با پاسخ روشن اصلاح‌طلبان مبني بر اينكه طرح استاني شدن انتخابات، گامي موثر درراستاي حركت به ‌سوي تحزب است، مواجه شده است.
وي تصريح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ايراد ديگر مصوبه اخير مجلس در خصوص قانون انتخابات مربوط به ممنوعيت مطلق فعاليت كارمندان دولت حتي در ساعات غيراداري است. در حالي كه مديران زيادي در اين بخش براي انتخابات فعاليت مي‌كنند كه طبق قانون فعاليت آنان در ساعات اداري ممنوع است، اما اينكه فعاليت همه كاركنان دولت به‌طور مطلق حتي در ساعات غيراداري ممنوع شود، محل ايراد است. در خصوص رعايت اقليت‌هاي ديني در كشور هم ابهاماتي در خصوص اصلاح قانون انتخابات مصوبه مجلس وجود دارد كه از طريق و روش‌هاي مختلف نام‌نويسي آنها را در برخي موارد مستثني كرده كه بر همين اساس اشكال و ابهامي وجود دارد كه مي‌تواند ناقض حقوق اقليت‌هاي ديني باشد.

روزنامه ابتكار نيز در گزارشي به سخنان كدخدايي پرداخت و به نقل از وي نوشت: عدالت انتخاباتي با طرح استاني شدن انتخابات تامين نشده است.
باتوجه به اينكه 9 ماه ديگر تا انتخابات اسفند 98 باقي مانده است اما فضاي سياسي در كشور آنچنان كه انتظار مي‌رود انتخاباتي نيست. احزاب و جريان‌هاي سياسي نشست‌هاي درون‌گروهي خود را تقريبا شروع كرده‌اند اما هنوز نمي‌دانند انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امسال قرار است چگونه برگزار شود! آيا با همان قانون قبلي يا نه اين بار استاني برگزار مي‌شود؟ شايد بتوان گفت يكي از عوامل همين بي‌رمقي فضاي انتخاباتي كشور سردرگمي جريان‌ها و احزاب سياسي نسبت به شيوه برگزاري انتخابات اسفند ماه است. هرچند استاني شدن انتخابات، موضوع امروز و ديروز نيست و عده‌اي از مجلس پنجم به دنبال استاني‌شدن انتخابات مجلس بوده‌اند و تا امروز نيز ادامه داشته است اما هر بار كه طرحي در اين زمينه به شوراي نگهبان رسيده، مشمول ايرادات قبلي بوده است. طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس سوم ارديبهشت ماه امسال به تصويب مجلس رسيد اما روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه شوراي نگهبان مخالف استاني شدن انتخابات نيست، گفت: اين مصوبه مجلس داراي بيش از 10 مورد ابهام ، 4 مورد ايراد خلاف شرع و تعدادي ايراد خلاف قانون است. او گفته كاهش مشاركت مردم، عدم رعايت حقوق نامزدها و شهروندان از ايرادات شوراي نگهبان به استاني شدن انتخابات است. علاوه بر اين عدالت انتخاباتي هم رعايت نشده است.

** ابهام در زمان به اجرا درآمدن طرح اصلاح قوانين انتخابات
به گزارش روزنامه، حالا البته مطابق روال قانونگذاري در كشور قرار است اين چند ايراد و ديگر ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات در صحن علني مجلس به بحث و بررسي گذاشته و مرتفع شود و در ادامه، پس از دريافت نظر نهايي شوراي نگهبان، درصورت تاييد براي اجرا ابلاغ شود اما مساله مهم اين است كه آيا اين طرح به انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه جاري خواهد رسيد يا چنانكه اصولگرايان ترجيح مي‌دهند، اين انتخابات نيز همچون ادوار پيشين بنا بر قوانين فعلي برگزار خواهد شد.

** دليل مخالفت اصولگرايان با استاني شدن انتخابات
روزنامه اعتماد: طرحي كه در يكي، دو هفته گذشته با هجمه سنگين رسانه‌هاي اصولگرا و همچنين برخي چهره‌هاي شاخص اين جريان، احتمالا به ‌دليل نگراني از تكرار چند شكست انتخاباتي اخير به‌ دليل راي دادن شهروندان شهرهاي بزرگ به‌ صورت ليستي، مواجه شد.

** بررسي كنش ها و واكنش ها انتخاباتي اصولگرايان و اصلاح طلبان
به گزارش روزنامه اعتماد: بعد از انتخابات 96 رياست‌جمهوري كه محمدباقر قاليباف از اين انتخابات كنار رفت، شهردار اسبق مدتي در سكوت به سر برد اما پس از گذشت زماني اندك او نيز تلاش كرد از اين شكست براي خود و همراهانش پيروزي بسازد. از همين‌رو منشور نواصولگرايي منتشر كرد تا نشان دهد خواستار تغيير و تحول اساسي در اين جريان است تا جايي كه حتي مي‌تواند پرچمدار خط سوم باشد. ....آنها مي‌خواهند با پياده‌سازي جريان «نواصولگرايي» از «اصولگرايي» عبور كنند اما به «جريان سوم» اعتقادي ندارند؛ تركيبي كه به اندازه كافي معقول و منطقي به نظر نمي‌رسد....موضوع ديگري كه در جريان اصولگرايي اين روزها مطرح مي‌شود، «شوراي وحدت» است. تشكيلاتي كه هنوز كه هنوز است مشخص نيست به واقع و دقيقا چه كاركردي دارد، چه چيزي آن را از «جبهه نيروهاي انقلاب اسلامي» يا «جمنا» متمايز مي‌كند، اعضاي آن چه كساني هستند و فعاليت‌شان دقيقا در چه حوزه‌اي در جريان است. اصولگرايان تلاش مي‌كنند همه‌ چيز را چراغ‌ خاموش پيش ببرند.
در ادامه اين مطلب با استفاده از ميان تيتر 'سردرگمي در پارلمان اصلاحات' آمده است: «پارلمان اصلاحات» تركيب آشنا و تكراري اصلاح‌طلبان؛ تركيبي كه مدت‌هاست در ادبيات سياسي اصلاح‌طلبان شكل‌گرفته اما محقق نمي‌شود. ماجراي پارلمان اصلاحات آن قدرها هم پيچيده نيست. عده‌اي در تلاشند تا اين ايده را محقق كنند كه عمدتا با حضور شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و البته تا حدودي با شوراي مشورتي خاتمي در عرصه‌هايي چون انتخابات موافق نيستند و معتقدند آرا و نظرات آنها كمتر جنبه اتكا به خرد جمعي دارد. در اين حال طيف ديگري نيز معتقدند كه مي‌توان از همين دو سازوكار موجود استفاده كرد و با در نظر گرفتن دموكراسي در سازوكار درون تشكيلاتي هر يك از آنها فعلا به همين منوال پيش رفت. اما جز ماجراي پارلمان اصلاحات موضوع «ائتلاف» با نيروهاي معتدل نيز در ميان اصلاح‌طلبان نياز به چاره‌جويي دارد.

** علت عدم گردش نخبگان در جريان هاي سياسي
به گزارش خبرآنلاين، ابراهيم فياض درباره چرايي بي‌رغبتي جريان‌هاي سياسي براي گردش نخبگان گفت: متاسفانه شبكه‌اي با ديوارهاي بلند درست شده كه هيچ كس مگر با ازدواج يا بردگي براي جناح‌ها نمي‌تواند وارد سيستم شود. يعني يا بايد كارگزارشان باشي، يا اين كه با آن‌ها ازدواج كني. البته سلسله مراتبي هم دارد. اين كه با چه كسي ازدواج كني و يا وارد چه سيستمي شوي. مليكا قراگوزلو: هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در حال ليست‌بندي خود براي انتخابات پيش رو هستند. آن چه ادوار انتخابات به ما نشان داد، آن است كه ليست‌هاي انتخاباتي معمولا با نام‌هايي آشنا همراه است و تنها تغييراتي جزئي در برخي افراد آن صورت مي‌گيرد.

رسانه هاي اصولگرا
........................
** ايرادات شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات
به گزارش روزنامه وطن امروز، كدخدايي جزئيات ايرادات شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات را اعلام كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان رسما جزئيات ايرادات اين شورا به طرح استاني شدن انتخابات را اعلام كرد. ابهامات متعدد، ايرادات شرعي و قانوني، نقض عدالت انتخاباتي و كاهش مشاركت عمومي در انتخابات به عنوان مهم‌ترين ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

همچنين تارنماي راه دانا در مطلبي با عنوان 'آخرين اخبار از بررسي استاني‌شدن انتخابات مجلس' نوشت: سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي از بررسي ايرادات شوراي نگهبان نسبت به استاني‌شدن انتخابات پارلمان در جلسه اخير اين كميسيون خبر داد.
به گزارش شبكه اطلاع رساني راه دانا؛ اصغر سليمي سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان نسبت به استاني شدن انتخابات مجلس و طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات پارلمان، گفت: شوراي نگهبان بيش از 10 ابهام نسبت به مصوبه مجلس درباره استاني شدن انتخابات پارلمان وارد كرده كه اين ايرادات در كميسيون شوراها بررسي مي‌شود.

** نقد اصلاح طلبان از نظارت استصوابي
روزنامه كيهان در بخشي از گزارش منتشر شده در ستون نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي، خود آورده است: باز هم كه نظارت استصوابي اردوگاه اصلاحات را فراموش كرديد.
از طيفي كه با رانت و پول ليست مي‌بندد و در درون اردوگاه خود نظارت استصوابي دارد، تعجبي نيست كه عامل ناكارآمدي‌هايش را «دولت پنهان»، «نظارت استصوابي شوراي نگهبان»، «اختيار نداريم» و... جا بزند. محسن ميردامادي از مدعيان اصلاح‌طلبي به روزنامه ايران گفته بود: «من بعضي وقت‌ها فكر مي‌كنم ما در مجموعه اصلاحات، خودمان براي خودمان نظارت استصوابي درست كرده‌ايم... بايد در اصلاحات به سمت تشكيل جبهه فراگير حركت كنيم كه البته كار ساده و راحتي نيست و زحمت دارد. سازوكاري كه براي اداره كشور برنامه داشته باشد، در گزينش نامزدها واقعا كارآمدترين نامزدها را انتخاب كند نه اينكه «رابطه‌بازي» شود و هر كسي سعي كند نفرات و ارادتمندان خود را هل بدهد در ليست. با چنين سازوكاري مي‌توان از كساني كه وارد مجلس و شورا شدند، حساب‌كشي كرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتي كرده‌اند.» مصاحبه‌شونده مي‌گويد به دليل نظارت استصوابي شوراي نگهبان نمي‌توان بر اساس «برنامه مشخص و روشن» كانديدا معرفي كرد. مدعيان اصلاحات جز رفع حصر و ورود زنان به ورزشگاه و دوقطبي‌سازي براي فريب جامعه، مگر برنامه ديگري هم دارند؟

** نقد سخنان حجاريان مبني بر مشاركت مشروط
به گزارش كيهان به نقل از خبرگزاري مهر، مرتضي حاجي وزير آموزش پرورش در دولت اصلاحات، گفت: «تصميم‌گيري براي تحريم انتخابات با آقاي حجاريان نيست و وي سخنگوي اصلاحات هم نيست.» حاجي با اينكه معتقد است «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با چنين تركيبي براي هميشه توان حل مشكلات اصلاحات را ندارد و در وضع موجود نمي‌تواند مطالبه‌گر حقوق مردم باشد» اما مي‌گويد: «پارلمان اصلاحات ممكن نيست در كوتاه مدت تشكيل شود.»

** استفاده ابزاري از عدم وقوع جنگ، در انتخابات
به گزارش روزنامه جوان، قاضي‌زاده، نماينده مشهد گفت: اصلاح‌طلبان مي‌خواهند عدم وقوع جنگ را در انتخابات به مردم بفروشند.
عضو هيئت ‌رئيسه مجلس مي‌گويد غربگرايان و اصلاح‌طلبان درجريان مذاكره دستاوردي نداشتند لذا تلاش دارند عدم وقوع جنگ را به عنوان دستاورد خود به مردم بفروشند و جايگاه خود در قدرت را حفظ كنند. صلح در واقع دستاورد انقلاب اسلامي به پشتوانه شهدا، نيروهاي مسلح و دستاوردهاي دفاعي به دست آمده است اما غرب گرايان تلاش دارند آن را به عنوان دستاورد خود در انتخابات به مردم بفروشند و خود را در محور جامعه قرار دهند.
پژوهشم**3211**1732