لايحه هبه يك ميليارد ريالي شهرداري تبريز به ستاد ديه تصويب شد

تبريز - ايرنا - لايحه شهرداري تبريز مبني بر هبه يك ميليارد ريالي به ستاد ديه استان به منظور آزادي زندانيان جرايم غيرعمد در جلسه شوراي اسلامي اين شهر مطرح و به تصويب اعضا رسيد.

به گزارش ايرنا، در جلسه روز يكشنبه شوراي اسلامي تبريز اين لايحه به اتفاق آرا از سوي اعضاي اين شورا تصويب شد.
شهردار تبريز در اين جلسه بر افزايش مبلغ اين كمك مالي تا سقف يك ميليارد و 500 ميليون ريال براي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد را پيشنهاد داد.
ايرج شهين باهر، افزود: شهرداري با افزايش اين مبلغ و هزينه كرد آن توسط ستاد ديه براي آزادي تعداد بيشتري از زندانيان جرايم غيرعمد موافق است.
محرم محمدزاده، عضو شوراي اسلامي تبريز نيز در اين جلسه پيشنهاد كرد: مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون ريال ديگر براي آزادي زندانيان جرايم عمد كه به صورت سهوي مرتكب شده اند در نظر گرفته شود.
اين پيشنهادها به دليل اينكه با مخالفت اكثريت اعضاي شوراي اسلامي مواجه شد، به تصويب نرسيد.
بر اساس اعلام ستاد ديه آذربايجان شرقي، 530 زنداني جرايم غيرعمد با مبلغ بدهي يك هزار و 520 ميليارد ريال در اين استان وجود دارد.
8023/3071