رييس پزشكي قانوني خلخال به مصرف قرص ريتلاين هشدار داد

اردبيل - ايرنا - رييس اداره پزشكي قانوني خلخال به افزايش ميل مصرف دارو و قرص هاي ريتلاين در بين جمعيت دانش آموزي و دانشجويي اين شهرستان هشدار داد.

به گزارش ايرنا ، دكتر غلامرضا غفاري روز يكشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خلخال افزود: افزايش ميل مصرف به اين دارو در بين دانش آموزان و دانشجويان در فصل امتحانات براي افزايش چريان خون مغز ، پيشگيري از خواب آلودگي ، افزايش مقاومت بدن و ارتقاي ضريب هوشي امكان اعتياد مصرف كنندگان اين دارو را افزايش مي دهد.
او با بيان اينكه موارد مصرف داروي ريتلاين تنها براي رفع برخي ناراحتي هاي مربوط به كودكان داراي نارسايي خون به مغز مي باشد، گفت: مصرف اين دارو بصورت مكرر در بين جمعيت جوان براي حل مشكلات درسي در زمان امتحانات اعتيادآور و بسيار عواقب خطرناك و جبران ناپذيري بهمراه خواهد داشت.
دكتر غفاري اظهار داشت: در بسياري از موارد قرص هاي ريتلاين را از رو پوش خود خارج و براي عوام فريبي به صورت پيشنهاد داروي برطرف كننده ضعف بدن و يا سردرد به افراد توصيه مي شود كه بايد مراقب اين گونه پيشنهادات در محافل باشيم.
او افزود: ريتالين در سال 1954 به بازار دارويي جهان عرضه شد كه در ابتدا دارويي براي درمان افسردگي ، خواب آلودگي در طول روز و سندرم خستگي مزمن بود اما به تدريج و با مطالعات بيشتر از آن در درمان بچه ‌هاي بيش فعال استفاده شد اما در سال 1998 دانشجويان ، دانش‌آموزان دبيرستاني و نوجواناني كه قصد داشتند در شب هاي امتحان بيدار بمانند به مصرف كنندگان قهار اين قرص پيوستند.
وي گفت: همان طور كه خطر مصرف قرص هاي ريتلاين جمعيت دانش آموزي و دانشجويي را تهديد مي كند استفاده و مصرف قرض هاي ترامادون در بين رانندگان جهت رفع خستگي و افزايش مقاومت بدن براي رانندگي بيشتر اين افراد را در معرض خطر اعتياد به اين داروها تهديد مي كند.
او با انتقاد از نحوه ارائه دارو در بيشتر داروخانه هاي خلخال توسط نسخه پيچ هاي متعدد به جاي بكارگيري مسئول فني و ارائه دارو با نسخه پزشك اظهار كرد: يكي از عوامل افزايش مصرف قرص هاي اعتياد آور در بين آحاد مختلف افزايش تخلفات مربوط به نحوه ارائه دارو در سطح داروخانه ها است.
او گفت: تشكيل جلسات شوراي مبارزه با مواد مخدر و اجراي مصوبات بر روي كاغذ راه حل درستي براي مقابله با معضل اجتماعي چند وجهي مواد مخدر نيست.
خلخال در جنوب اردبيل قرار دارد.
7119/6018