38 درصد مرگ ها به علت بيماري هاي قلبي و عروقي رخ مي دهد

تهران- ايرنا- سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: 38.6 درصد مرگ ها به علت بيماري هاي قلبي و عروقي است و بعد از آن سرطان ها و تومورها با 11،3 درصد و بيماري هاي دستگاه هاي تنفسي با 9،8 درصد در رتبه بعدي علت هاي مرگ قرار دارند.

سيف الله ابوترابي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: در سال گذشته 377هزار و 82 نفر در كشور فوت شدند و فوت آنها نيز به ثبت رسيد.
وي ادامه داد: 210 هزار و 569 نفر از فوتي هاي سال گذشته مرد و 165هزار و هفت نفر هم زن و 73،6 درصد از فوت شده ها در سال گذشته از ساكنان شهرها بودند.
ابوترابي گفت: كاهش كم ثبتي مرگ در كشور نيازمند تلاش و مشاركت عمومي تمام نهادهايي است كه بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال كشور، مكلف به مشاركت در فرآيند اعلام و ثبت وقايع حياتي كشور شده اند.
سخنگوي سازمان ثبت احوال تصريح كرد: در اجراي اين ظرفيت قانوني، شبكه اعلام وقايع حياتي در كشور از سال 1385 و با مشاركت بيش از 35 هزار ثبت يار شكل گرفته است.
وي اضافه كرد: ثبت ياران شامل دهياران، بهورزان، متصديان آرامستان ها، اعضاي شوراهاي اسلامي، شوراياران، مسئولان پايگاه هاي بسيج و مديران مدارس هستند.
ابوترابي تاكيد كرد: اين مجموعه در ذيل شوراي هماهنگي ثبت احوال استان ها و شهرستان ها به رياست استانداران و فرمانداران فعال بوده و با برنامه ريزي و تلاش مستمر به انجام رسيده، در حال حاضر بيش از 98 درصد فوت هاي ثبت شده در فاصله كمتر از يك سال از رخداد، در مهلت قانوني 10 روزه به ثبت مي رسند.
برابر قانون ثبت احوال، وفات هر فرد اعم از ايراني يا خارجي بايد به يكي از ادارات ثبت احوال سراسر كشور اعلام شود و وفات ايرانيان در خارج از كشور هم به ماموران كنسولي محل اقامت يا به يكي از ادارات سازمان ثبت احوال كشور گزارش مي شود.
اجتمام*2181*1834