44 خانه بهداشت كارگري در واحدهاي توليدي كردستان فعال است

سنندج - ايرنا - معاون مديريت امور اجتماعي اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي كردستان گفت: خانه بهداشت كارگري در 44 واحد توليدي و صنعتي بالاي 50 نفر نيروي كار اين استان فعال است.

فرزاد پيشكاري روز يكشنبه در گفت گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بر اساس مفاد قانون كار، كارفرمايان واحدهاي توليدي و صنعتي با 50 نفر نيروي كار و بيشتر مكلف به ايجاد خانه هاي بهداشت كارگري هستند.
وي با اشاره به اينكه در كردستان 60 واحد بالاي 50 نفر نيروي كار وجود دارد، افزود: از آنجا كه بيشترين نفع را از سلامت كارگران خود كارفرمايان مي برند توجه و همكاري كارفرمايان نسبت به فراهم كردن لوازم تامين سلامت كارگران ضروري است.
پيشكاري وضعيت راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري در اين استان را قابل قبول دانست و اضافه كرد: تمام تلاش خود را براي رسيدن به نقطه مطلوب در اين راستا بكار گرفته ايم.
وي گفت: هدف از تاسيس خانه هاي بهداشت كارگري تامين سلامت كارگران، ارتقاي دانش بهداشتي و ايجاد رفتارهاي مناسب بهداشتي در بين كارگران و سالم سازي محيط كار در كارگاه هاي توليدي، صنعتي و خدماتي و معادن است.
معاون مديريت امور اجتماعي اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي كردستان در خصوص ديگر برنامه ها در اين راستا افزود: بازديدهاي مشترك ماهيانه اعضا از واحدهاي توليدي، فعال كردن خانه هاي بهداشت نيمه فعال و پيگيري اقدامات لازم جهت راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري در واحدها و كارگاه هاي مشمول است.
به گزارش ايرنا، بر اساس اصل 29 قانون اساسي، برخورداري از سلامت، حق همگاني است، ماده 147 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، دولت را مكلف به ارائه خدمات بهداشتي به كارگران كرده است، از اين رو از سال 1366 برنامه مشترك ارائه مراقبت هاي اوليه بهداشتي به بيمه شدگان با همكاري مجموعه تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تامين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهداشتي اجرا مي شود.
7349/9102