فرماندار ميانه از توقف پروژه مدرسه شهداي زينبيه انتقاد كرد

تبريز - ايرنا - فرماندار شهرستان ويژه ميانه با انتقاد از توقف پروژه مدرسه شهداي زينبيه بر لزوم تكميل استخر دانش آموزي شهرستان براي استفاده در سال تحصيلي جاري تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا مشايخي روز يكشنبه در جلسه شوراي آموزش و پرورش ميانه اين دو پروژه را نياز شهرستان در حوزه عمران دانست و گفت: با توجه به اينكه شهداي زينبيه سند مظلوميت شهرستان و ايران در طول هشت سال دفاع مقدس است و همچنين با توجه به اتمام تاسيسات استخر و معطل ماندن آن بخاطر تجهيزات، انتظار ما از استان تكميل هر چه سريع تر اين پروژه هاست.
وي همچنين با اشاره به مسائل بهداشت عمومي و بهداشت فردي دانش آموزان، افزود: آموزش و اطلاع رساني در بين دانش آموزان مدارس با همراهي خانواده، سبب دستيابي به توفيق هرچه بيشتر در حوزه آموزش و پرورش است.
مشايخي همچنين بهداشت دهان و دندان و نياز به تشديد كنترل در اين حوزه را مهم ارزيابي كرد و توجه بيشتر به اين موضوع در مدارس خواستار شد.
وي با اشاره به تحركات، فراخوان ها و حركت هاي منافقين كوردل با ايجاد بار رواني و احساس نگراني در بين مردم از طريق فضاي مجازي، بر ضرورت استفاده از هر فرصت جهت آگاه سازي و اطلاع رساني هر چه بيشتر از جمله در محيط مدارس و دانشگاه ها تاكيد كرد.
فرماندار ميانه گفت: حضور حداكثري مردم و به خصوص قشر نوجوان، جوان و فرهنگي جامعه در ايام ويژه سال مانند راهپيمايي روز قدس پشتيباني ما از نظام و ولايت فقيه را به اثبات رسانده و القاي ياس و نااميدي دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد كرد.
/3071/7231/6132