عضو شورای تهران: معترضان قراردادهای سازمان ورزش تهدید شدند

تهران-ایرنا-رئیس كمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران اعلام كرد كه معترضان به نحوه قراردادهایشان در سازمان ورزش شهرداری طی روزهای اخیر توسط افرادی تهدید شده اند.

به گزارش ایرنا، حجت نظری روز یكشنبه در یكصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران افزود: هفته گذشته نسبت به مشكلاتی كه برای قراردادهای نیروهای سازمان ورزش و برخی سازمان ها و شركت ها پیش آمده تذكر دادم.
وی ادامه داد: در چند روز گذشته به این افراد گفته شده به جای قرارداد با خدمات اداری شهر باید با همان سازمان قرارداد بسته شود.
نظری تصریح كرد: گویا فردی كه با شورا مرتبط بوده معترضانی كه به ما نامه زده بودند را جمع و اعلام كرده به چه حقی به این عضو نامه نوشته اید؛ اگر تا پایان ماه قراردادهای خود با سازمان را امضا نكنید چنین و چنان خواهد شد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با گلایه از این نحوه برخورد با كاركنان شهرداری گفت: نباید كسانی كه به وضعیتشان معترض هستند مورد تهدید قرار گیرند.
نظری خاطرنشان كرد: این تهدید از سوی كسی عنوان شده كه در برخی از سازمان ها، منافعی را دنبال می كند و اگر به این نحوه برخورد رسیدگی نشود حتما در این خصوص شفاف سازی خواهم كرد.

**شورای پنجم ترمز استقراض را كشید
عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: شورای پنجم در پایتخت ترمز استقراض را كشیده است.
مجید فراهانی درباره گزارش درآمد هزینه خزانه دار شورای شهر تهران اظهارداشت: در بخش مصارف باوجود آنكه شهرداری اجازه دارد 10 درصد كل بودجه را از بانك ها استقراض كند ولی شاهد بودیم كه مبلغ بسیار كمی را از بانك قرض گرفتیم كه این خود نكته بسیار مثبتی است.
وی با بیان اینكه باید مقایسه ای تطبیقی نسبت به سالیان گذشته انجام شود گفت: بررسی ها طی سال های گذشته نشان می دهد شورای پنجم چگونه توانسته ترمز استقراض را بكشد.
فراهانی اظهارداشت: بحث بودجه غیرنقد نیز حائز اهمیت است كه بیش از 50 درصد بودجه غیرنقد طی سال گذشته محقق نشده است.
وی افزود: در بازپرداخت وام ها طی سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان بدهی به بانك ها برای اولین بار پرداخت شده است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان كرد: طی سال 96 هیچ مبلغی به بانك ها برای پرداخت استقراض داده نشده كه این امر سبب شده تضمین بانك ها در اوراق مشاركت مصوب شورا به مخاطره بیفتد.
فراهانی گفت: توانستیم 10 درصد بدهی بانك ها را بپردازیم كه بدین ترتیب می توانیم از آن به عنوان تضمین سال بعد استفاده كنیم.

** 105 درصد بودجه نقد محقق شد
سید حسن رسولی عضو و خزانه دار شورای شهر تهران نیز گفت: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان 105 درصد در سال 97 تحقق یافته است.
وی با ارایه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال گذشته افزود: در ارزیابی كلی شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملكردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 14هزار و 524 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار كند.
رسولی گفت: در اسفند 97 شهرداری تهران توانسته مبلغ 28هزار و 240 میلیارد ریال معادل 194 درصد را تحصیل كند و با اعلام مبلغ 26 هزار و 674 میلیارد ریال هزینه در اسفند ماه با توجه به اینكه برش عملكرد مصارف ماهانه مبلغ 13هزار و 370 میلیارد است، معادل 199 درصد مصارف ماهانه خود را منظور كرده است.
وی اظهارداشت: در بخش عملكرد منابع در اسفند 97 شهرداری تهران با مازاد عملكرد 13 هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بود.
رسولی گفت: عمده این مازاد عملكرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بود كه عمدتا مربوط به عوارض تغییر كاربری، واگذاری مازاد تراكم مجاز و فروش اموال و املاك شهرداری است.
عضو شورای تهران گفت: در حالی كه شهرداری مكلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بود شاهدیم كه توانسته است مبلغ 14هزار و 997 میلیارد ریال (53 درصد) از منابع خود را از این محل تامین كند.
رسولی افزود: در بخش درآمدهای نقدی ما در اسفندماه شاهد عملكرد 12هزار و 422 میلیارد ریالی هستیم.
وی گفت: این عملكرد نسبت به مصوب شورا با مازاد عملكرد 5 هزار و 526 میلیارد ریال تحقق در این بخش مواجه است.
عضو شورای تهران ادامه داد: در بخش منابع حاصل از تملك دارایی های مالی كه تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی را شامل می شود،شهرداری مكلف به تامین 10 درصد منابع از این محل بود.
وی افزود: ما شاهدیم مبلغ 820 میلیارد ریال و سه درصد از منابع خود را در اسفند ماه از این محل تامین كرده است.
رسولی گفت: در بخش عملكرد مصارف در اسفند 97 طبق رویداد های ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، مازاد عملكردی 13هزار و 303 میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد كه عمده این مازاد عملكرد مربوط به بخش مصارف هزینه ای است؛ در حالی كه شهرداری مكلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بود.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان كرد: در بخش تملك دارایی های سرمایه ای كه عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد شاهد عملكرد 600 هزار و 939 میلیارد ریال، معادل 121 درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم.
وی اظهارداشت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملكردی 12 ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 174 هزار و 294 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار كند.
رسولی تأكید كرد: شهرداری تهران در برش عملكردی 12 ماهه سال 97 توانست مبلغ 161هزار و 267 میلیارد ریال را تحصیل كند.
این عضو شورا اظهارداشت: اعتبار مصوب درآمد یكساله برابر 133 هزار و 602 میلیارد ریال بصورت نقد و 40 هزار و 692 میلیارد ریال بصورت غیرنقد است.
وی گفت: این در حالی است كه وصولی نقد یكساله برابر 141هزار و 389 میلیارد ریال و وصولی غیرنقد 19 هزار و 877 میلیارد ریال است.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح كرد: كل اعتبار هزینه های ابلاغی مبلغ 159هزار و 463 میلیارد ریال در یكسال است و شهرداری با اعلام مبلغ 80 هزار و 374 میلیارد ریال هزینه در 12ماه، معادل 50 درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه كرده است.
وی اظهارداشت: اعتبار ابلاغی نقد مبلغ 126 هزار و 845 میلیارد ریال و میزان عملكرد یكساله نقد 72هزار و 967 میلیارد ریال (معادل 57 درصد) است و اعتبار هزینه ای غیرنقد ابلاغ شده مبلغ 32هزار و 618 و عملكرد غیر نقدی یكساله 7هزار و 407 (معادل 22 درصد ) است.
به گفته رسولی شهرداری هم اكنون مازاد درآمد بر مصارف معادل 80 هزار و 893 میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه كرده است كه این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شود.
وی در ارزیابی اولیه عملكرد حساب های درآمد و هزینه سال 97 نیز اعلام كرد: 92.5 درصد منابع بودجه 174هزار و 294 ریالی سال گذشته محقق شده است؛ تا پایان فروردین ماه نیز بر اساس رویدادهای مالی ثبت شده شهرداری با 7.5 درصد عدم تحقق منابع روبه رو هستیم.
خزانه دار شورای شهر گفت: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان 105 درصد تحقق یافته است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به تسویه مطالبات اظهارداشت: در اسفندماه 3 هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ 30 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری (بدون احتساب كارمزد و جرائم متعلقه) از طریق دریافت اسناد سررسیدخزانه و تهاتر با بانك ها تسویه شده است.
وی گفت: اكنون شهرداری به بانك ملی و صنعت و معدن بدهی ندارد.
رسولی ادامه داد: همچنین در اجرای توافق با دولت و با حسابرسی سازمان حسابرسی مبلغ 1400 میلیارد تومان سهم شهرداری از ردیف جرائم راهنمایی و رانندگی طی سال های 91 الی 94 احیا و دریافت شده است.
وی تاكید كرد: این موفقیت با استفاده از حسن ارتباط با دولت و پیگیری های مجمع امید تهران كسب شده است.
عضو شورای شهر تهران پیش‌بینی كرد در این بخش تا سقف حدود هشت هزار میلیارد تومان ظرفیت وجود داشته باشد.
رسولی اظهارداشت: رقم های هزینه ها در اسفندماه 199 درصد یك دوازدهم بودجه مصوب یعنی تقریباً 4.5 برابر تحقق یافته است؛ یك دوازدهم این حساب 43 درصد هزینه سال بوده است.
وی گفت: همچنین 73 درصد هزینه ها جاری و 26 درصد هزینه عمرانی بوده؛ سهم هزینه های عمرانی ماه پایانی سال 121 درصد رقم مصوب ماهیانه بوده است.

**فعالیت مالی شهرداری كیفیت و عمر بیشتری داشت
سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز پس از سخنان رسولی درباره این گزارش اظهارداشت: تغییر عمده ای در فعالیت های مالی شهرداری تهران در سال 97 دیده می‌شود كه این موضوع حاكی از كیفیت بیشتر فعالیت‌های مالی شهرداری تهران است.
وی گفت: در سال مالی 96 شهرداری تهران پنج هزار میلیارد تومان استقراض كرد كه این عدد در سال 97 به هزار میلیارد تومان رسید.
میرلوحی افزود: كاهش استقراض مدیریت شهری از بانك‌ها به جای تشكر دارد.
وی ادامه داد: اگر در سال‌های آتی از تخفیف های بی حساب و كتاب و استقراض فاصله بگیریم می‌توانیم به سمت منابع پایدار پیش برویم.
میرلوحی ادامه داد: این گزارش نشان می دهد كار بزرگی در مدیریت مالی شهرداری تهران انجام شده است.

**نگاه شورا شهرداری را فعال كرد
زهرا صدراعظم نوری رییس كمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره گزارش مالی شهرداری تهران گفت: در سال 97، سه شهردار عوض كردیم و این موضوع نشانه بی ثباتی مدیریت شهری است اما عملكرد شهرداری قابل قبول و 92 درصد از منابع پیش بینی شده تامین شده است.
عضو شورای شهر تهران عنوان كرد: در حوزه عملكرد هزینه‌ای شورای شهر سیاستی را اتخاذ و با لایحه دو فوریتی تخفیف‌هایی كه شهرداری به شورا ارائه می شود مخالفت كرد.
وی گفت: نوع برخورد شورای شهر موجب شد سیستم شهرداری تهران در این حوزه فعال تر عمل كند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان كرد: در بخش عملكرد هزینه‌ای بر اساس گزارش 74 درصد مصارف، عمرانی است كه این موضوع نیز به ماهیت شهرداری برمی‌گردد.
نوری كاهش استقراض و وصول مطالبات را نقاط قوت گزارش مالی شهرداری دانست و گفت سه هزار میلیارد تومان از دستگاه‌ها و یكهزار و 400 میلیارد تومان نیز از جریمه راهنمایی و رانندگی وصول شده است.
زهرا نژادبهرام رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: اینكه 73 درصد بودجه صرف هزینه جاری و 74 درصد بودجه مصارف غیر عمرانی باشد نیازمند توضیح است.
تهرام/9343/7244/ 1008