سالمندی جمعیت در آینده نیازمند مدیریت است

اردبیل - ایرنا - مدیركل امور اجتماعی و شوراهای استانداری اردبیل گفت: در سال های آینده با سالمندی جمعیت مواجه خواهیم شد و از هم اكنون باید برای این موضوع مدیریت های لازم انجام شود.

به گزارش ایرنا ، شفیع شفیعی روز یكشنبه در همایش روز ملی جمعیت در اردبیل تصریح كرد: توجه به بهداشت و امكانات رفاهی جامعه برای سالمندان از مهم ترین حوزه هایی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به جوانی جمعیت در حال حاضر لازم است برای افزایش تعداد زاد و ولد فرهنگ سازی شود.
شفیعی بیان كرد: باید با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای لازم در خصوص جمعیت سالمند و نرخ افزایش باروری در جامعه اقدامات ممكن صورت گیرد.
مدیركل امور اجتماعی و شوراهای استانداری اردبیل به وضعیت استان در خصوص مرگ و میر بر اثر بیماری های غیر واگیر اشاره كرد و گفت: این بیماری ها بیشتر به سبك زندگی وابسته بوده و باید تلاش كرد فرهنگ تغذیه صحیح و ورزش در بین مردم نهادینه شود.
او افزود: زنان استان اردبیل در رتبه اول كشور در خصوص چاقی قرار دارند و باید برای كاهش این میزان در جامعه اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: از لحاظ چاقی همچنین در بین مردان و زنان در سطح كشور مردان و زنان استان به طور مشترك در رتبه سوم چاقی قرار دارند.
وی با بیان اینكه چاقی مقدمه بسیاری از بیماری های است، گفت: حفظ سلامت جمعیت استان باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته و فرهنگ سازی های لازم برای كنترل بیماری ها از جمله فشار خون انجام شود.
3006/ 1257