70 درصد معاملات خودرو خارج از اتحاديه انجام مي شود

بجنورد- ايرنا- رئيس اتحاديه مشاوران اتومبيل بجنورد گفت: 70 درصد از معاملات خودرو، خارج از اتحاديه و نظارت هاي نمايشگاه داران انجام مي شود كه اين وضعيت مشكلاتي را در پي خواهد داشت.

علي بابايي زاده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بخش بسيار زيادي از معاملات خودرو در فضاي مجازي انجام مي شود و بيشتر اين خريد و فروش ها با مشكل روبه رو است.
وي افزود: شكايت هاي زيادي براي بروز مشكل در معاملات به اتحاديه ارجاع مي شود اما از آنجايي كه اين خريد و فروش ها خارج از نظارت هاي نمايشگاه داران است، نمي توانيم كاري انجام دهيم.
بابايي زاده تصريح كرد: شكايت افراد از فروشنده، زماني كه معامله خارج از اتحاديه انجام شده به سادگي قابل پيگيري نيست.
وي اظهار داشت: در معاملاتي كه خارج از اتحاديه انجام مي شود، ناآشنا بودن به مسائل حقوقي، فني و كارشناسي خودرو سبب بروز مشكلات بسياري براي خريداران مي شود و در صورتي كه اين خريد و فروش ها در نمايشگاه هاي خودرو باشد، مشاوره ها و نظارت هاي لازم در اين باره انجام مي شود.
بابايي زاده در بخش ديگر سخنان خود درباره وضعيت بازار خودرو در استان گفت: بازار چند سالي است كه دچار ركود بوده و امسال بيشتر شده است.
وي اظهار داشت: بيشتر اعضاي اين اتحاديه مستاجر هستند و ركود بازار سبب بروز مشكل جدي براي آنان شده است و در وضعيت كنوني توان پرداخت اجاره بها را ندارند.
رئيس اتحاديه مشاوران اتومبيل بجنورد خاطرنشان كرد: در هر ماه به طور متوسط يكي دو عضو، پروانه خود را باطل مي كنند.
اتحاديه مشاوران اتومبيل بجنورد 130 عضو دارد.
7185/ 6042