افزایش جمعیت سالمندی در استان نگران كننده است

اردبیل - ایرنا - مدیركل ثبت احوال استان اردبیل گفت: كاهش زاد و ولد و در مقابل افزایش جمعیت سالمندی این استان موجب نگرانی است.

به گزارش ایرنا ، اسد حسن زاده روز یكشنبه در همایش روز ملی جمعیت در اردبیل افزود: میانگین جمعیت سالمندان در استان اردبیل بالاتر از میانگین كشوری است و پیش بینی شده تا 30 سال آینده آمار سالمندان استان به چهار برابر برسد.
وی اظهارداشت: میانگین و هرم سنی نشان می دهد جمعیت استان اردبیل به سمت پیری در حال حركت است و برای جلوگیری از این آسیب باید تدابیری صورت گیرد.
مدیركل ثبت احوال استان اردبیل همچنین افزایش آمار طلاق در استان را نگران كننده خواند، افزود: میزان طلاق 8.43 در هزار در بین بانوان متاهل است.
وی افزود: نرخ رشد جمعیت استان تا اواخر دهه 80 سیر نزولی داشت كه با اجرای سیاست های جمعیتی و برنامه های بازدارنده ،كاهش جمعیت متوقف شده و در حال حاضر نرخ باروری در استان 1.9 درصد برآورد شده است .
حسن زاده گفت: بیشترین مرگ و میر در استان اردبیل مربوط به بیماری های قلبی و عروقی و بعد سرطان ها و تومورها است.
وی بیان كرد: درگروه سنی زیر 5 سال و 5 تا 15 سال بیشترین مرگ و میر ناشی از ناهنجاری های مادرزادی ، در گروه سنی 15 تا 30 سال حوادث غیر عمد ، در گروه سنی 30 تا 45 سال حوادث غیرعمد ، در گروه سنی 45 تا 60 و 60 تا 75 سال ناشی از بیماری های قلبی و عروقی می باشد.
بر اساس سرشماری اخیر میزان جمعیت استان اردبیل از یك میلیون و 248 هزار و 488 نفر در سال 90 به یك میلیون و 270 هزار و 420 نفر در سال 95 رسیده است.
7110/ 1257