۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳
کد خبر 83319640
۰ نفر
بیشتر روس هاخواهان پایان جنگ درسوریه هستند

مسكو - ایرنا - مركز نظرسنجی لوادا سنتر كه به دلیل گرفتن كمك های مالی از بیرون، در روسیه عامل خارجی شناخته می شود مدعی شده كه اكثر روس ها خواهان پایان عملیات نظامی این كشور در سوریه هستند.

بر اساس نتایج این مركز، 55 درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفته اند كه روسیه باید عملیات نظامی خود را در سوریه خاتمه دهد.
16 درصد از نظر دهندگان نیز در پاسخ به پرسشی در باره شباهت رویدادهای آتی در سوریه به جنگ افغانستان، آن را نفی كرده اند و 71 درصد نظر دهندگان نیز در واكنش به این پرسش كه دخالت روسیه در مناقشه سوریه احتمالا به 'گزینه افغانستان جدید' منجر خواهد شد، پاسخ مثبت داده اند.
با این حال 30 درصد نیز در وكنش به این پرسش كه روسیه در سوریه بماند، پاسخ مثبت داده اند و 39 درصد نیز در واكنش به این پرسش كه آیا اطلاعی از رویدادهای سوریه دارند، پاسخ منفی داده اند.
طبق این نظرسنجی، بیشتر روس ها (51درصد) سیاست دولت روسیه در قبال سوریه را در هر شرایطی می پسندند.
جنگ شوروی در افغانستان به جنگ «ویتنام شوروی» نیز تشبیه شده است چرا كه همانند وضعیت بدی كه آمریكا در جنگ ویتنام پیدا كرد، روس ها نیز در افغانستان شكست سختی خوردند و دست خالی به كشور خود عقب نشینی كردند.
روسیه بعد از هجوم گروههای تروریستی از جمله داعش به این كشور كه مورد حمایت كشورهای غربی وكشورهای مرتجع منطقه قرار داشتند، با درخواست دولت قانونی سوریه حضور نظامی در این كشور پیدا كرد و دولت را برای مقابله با تروریستی های تندرو مسلح كمك كرد.
گفتنی است، روسیه از پنج سال پیش به دعوت دولت قانونی سوریه برای مبارزه با گروه های تروریستی ارتش خود را روانه این كشور كرده است ضمن اینكه از دیرباز در این كشور پایگاه نظامی دارد.
همكاری های روسیه و ایران با دولت قانونی سوریه در طول جنگ هشت ساله كه منجر به كشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون ها سوری شده است در نهایت منجر به پایان سلطه داعش بر این كشور و از آزاد شدن بخش اعظمی از این سرزمین از دست تروریست ها شده است.
اروپام ** 1346 **