سيلاب 940 ميليارد ريال به تاسيسات كشاورزي همدان خسارت زد

همدان-ايرنا- معاون مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي همدان گفت: بارشهاي فروردين و وقوع سيلاب در اين استان 940 ميليارد ريال به تاسيسات زيربنايي كشاورزي اين استان خسارت وارد كرد.

يوسف كاكاوند روز يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين خسارات شامل قنوات، راه‌هاي بين مزارع و استخرهاي ذخيره آب است.
وي با اشاره به اهميت و ضرورت توسعه آبياري ها نوين اظهار داشت: 90 درصد از اراضي مستعد كشاورزي اين استان زير پوشش آبياري نوين است كه در همين حوزه همدان رتبه سوم كشور را كسب كرد.
كاكاوند با بيان اينكه در اين استان 151هزار و 85 هكتار سيستم آبياري نوين اجرا شده است، اظهار داشت: سطح اراضي آبي استان همدان 253 هزار هكتار است كه 163 هزار هكتار آن براي اجراي آبياري تحت فشار مستعد ارزيابي مي شود.
معاون مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي همدان خاطرنشان كرد: استان همدان در استفاده از روش هاي آبياري تحت فشار در 10 سال اخير رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده است و امسال نيز با استفاده از روش هاي آبياري نوين براي افزايش بازدهي آبياري در سطح مزارع تلاش مي كنيم.
وي ادامه داد: با اجراي اين ميزان سيستم آبياري، 664.7 ميليون متر مكعب آب در بخش كشاورزي صرفه جوبي شده است.
كاكاوند با بيان اينكه همدان جزو اولين استانهايي بود كه از تسهيلات آبياري هاي نوين استفاده كرد، افزود: بسياري از تجهيزات سامانه هاي نوين در اين استان فرسوده شده كه نياز به تجهيز و نوسازي دارد.
7523/2090