محاكمه افراد صاحب نفوذ منجر به تقويت اعتماد عمومي مي شود

كرمان - ايرنا - مدير كانون بسيج حقوقدانان شهيد بهشتي دادگستري كرمان گفت: محاكمه افراد صاحب نفوذ، صاحب منصب و نزديكان مسئولان، منجر به تقويت اعتماد عمومي به نظام مي شود.

به گزارش روز يكشنبه پايگاه خبري دادگستري كرمان، محمدرضا اكبري زاده به همراه جمعي از قضات و اعضاي بسيج كارمندان و حقوقدانان در ديدار با مديريت روابط عمومي دادگستري استان تاكيد كرد: طبق عدالت علوي، همگان در جلوي ميز عدالت مساوي هستند.
وي اظهار داشت: محاكمه افراد داراي نفوذ و صاحب منصب و دوستان و نزديكان مسئولان سه قوه نقش برجسته اي در تقويت اعتماد عمومي به نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهد داشت و مردم لذت عدالت را بيشتر خواهند چشيد.
وي ادامه داد: براي جلب اعتماد مردم به قوه قضائيه و تدارك سرمايه اجتماعي، مردم بايد شاهد عدالت باشند.
وي با اشاره به اجراي حكم حد شرب خمر در ماه مبارك رمضان توسط امام علي (ع) بر نجاشي شاعر علي رغم توصيه اطرافيان كه حد را بر وي اجرا ننمايد والا او به سمت معاويه خواهد رفت، حضرت علي (ع) در اجراي قانون الهي با هيچ كس تعارف نداشت و اين بايد الگوي مسئولان قوه قضائيه باشد.
مدير كانون بسيج حقوقدانان شهيد بهشتي دادگستري كرمان گفت: روابط عمومي دستگاه قضايي مي تواند با انعكاس اخبار سريع و دقيق در ارتقاي سطح رضايتمندي عمومي جامعه موثر باشد.
وي ضمن تقدير از عملكرد مثبت روابط عمومي دادگستري استان كرمان در برگزاري جلسات و انعكاس برنامه ها گفت: پرسنل روابط عمومي دادگستري استان به صورت شبانه روزي و در بسياري از مواقع در خارج از وقت اداري در حال فعاليت است و با مجموعه بسيج همكاري بسيار خوبي دارند.
اين مقام قضايي با اشاره به اينكه روابط عمومي كنش و واكنش هاي دستگاه را در معرض افكار عمومي قرار مي دهد، عنوان كرد: دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران به يك روابط عمومي توانمند نياز دارد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف خود بتواند در جهت بهبود عملكرد و در راستاي رسيدن به آرمانها و تحقق سياست هاي كلان قوه قضائيه گام بردارد.
وي تصريح كرد: ضرورت دارد مسئولان در وهله نخست تمام توجه و تلاش خود را بر كار و عمل متمركز كند و قاعدتا اصحاب رسانه و روابط عمومي مسئول انعكاس اين اقدامات خواهند بود و در نهايت مردم هستند كه قضاوت مي كنند آيا اقدام ارزشمندي صورت پذيرفته است و يا خير؟
وي در ادامه به فرمايشات امير المومنين امام علي (ع) اشاره كرد و گفت: حضرت علي (ع) مي فرمايند، شما اگر مسئوليت و كاري را بر عهده گرفتيد، اول خود را دريابيد و اين دريافتن خود هم به اصلاح سلوك و رفتار عملي مسئول است.
وي با اشاره به اينكه شهيد والامقام عبدالمهدي مغفوري از شهداي شاخص حوزه روابط عمومي است گفت: دستگاه قضايي جمهوري اسلامي براي موفقيت به رفتار و سلوك شهدا نياز دارد.
وي در ادامه به اقدام ارزشمند حضرت آيت الله رئيسي، رياست قوه قضائيه طي همين مدت كوتاه اشاره كرد و گفت: رويكرد قوه قضائيه در دوره جديد بر كار و تلاش مضاعف است.
اين مقام قضايي با اشاره به اينكه صرف اعلام آمار كمي كه به چه تعداد پرونده رسيدگي كرده ايم كافي نيست خاطرنشان كرد: ارتقاي كيفيت در رسيدگي به پرونده هاي قضايي موجب افزايش رضايتمندي از سيستم قضايي خواهد شد.
3029