اختصاص 1950ميليارد ريال تسهيلات به صنايع توليدي خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- رئيس كميسيون هماهنگي بانك هاي خراسان شمالي گفت: يك هزار و 950 ميليارد ريال اعتبار در قالب تسهيلات براي كمك به صنايع و واحدهاي توليدي استان اختصاص يافته است كه بزودي به بانك ها ابلاغ مي شود.

علي اصغر هدايتي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين ميزان در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه براي كمك به واحدهاي توليدي به استان اختصاص يافته است.
وي افزود: از اين ميزان 10 ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي نيمه تمام، يك هزار و 200 ميليارد ريال براي نوسازي و بهسازي و 740 ميليارد ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.
هدايتي گفت: تاكنون 20 درصد از اين مبلغ به استان اختصاص يافته و مابقي در مراحل بعدي ابلاغ مي شود تا بعد از ابلاغ توسط نظام بانكي پرداخت شود.
وي اظهار داشت: اين اعتبار بعد از بررسي طرح ها در كميته هاي مربوطه به بانك هاي عامل ابلاغ مي شود و پس از بررسي هاي فني مالي و اقتصادي در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گيرد.
رئيس كميسيون هماهنگي بانك هاي خراسان شمالي گفت: در حال حاضر نامه اختصاص اين تسهيلات به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ابلاغ شده و بزودي به بانك ها ارسال مي شود.
به گزارش ايرنا؛ كميسيون هماهنگي بانك هاي خراسان شمالي شامل 13 بانك است.
حدود 400 واحد توليدي در خراسان شمالي فعال است.
ط/ 6042