مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي 6 درصد كاهش يافت

تبريز- ايرنا- مديركل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي گفت: مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در فروردين امسال ارجاعي به ادارات پزشكي قانوني استان آذربايجان شرقي 58 نفر بود كه در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 6 درصد كاهش داشته است.

آرتين كمالي روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از مجموع تلفات حوادث رانندگي در طي اين مدت در استان 46 نفر مرد و 12 نفر زن بودند.
وي ادامه داد.: بيشترين تلفات حوادث رانندگي در طي اين مدت به ترتيب با 43 فوتي در جاده هاي برون شهري و روستايي و 7 نفر در مسيرهاي درون شهري گزارش شده است.
كمالي اظهار داشت: همچنين 9 نفر از اين تعداد نيز خارج از حريم جاده (موارد غيرترافيكي) و سه نفر نيز با فاصله بيش از 30 روز از زمان تصادف فوت كرده اند.
وي گفت: تعداد مصدومان حوادث رانندگي مراجعه كننده به ادارات پزشكي قانوني در فروردين ماه سال جاري يك هزار و 424 نفر بوده كه از اين تعداد 951 نفرمرد و 473 نفر زن بودند.
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي افزود: اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته كه تعداد مصدومين حوادث ترافيكي يك هزار و 489 نفر گزارش شده بود 4 درصد كاهش داشته است.
وي اظهار داشت: تعداد كل تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در طي سال گذشته در استان 918 نفر بود كه از اين تعداد 173 نفر زن و 745 نفر مرد بودند و مصدومان اين حوادث نيز درسال گذشته 18 هزار و 185 نفر گزارش شده است.
6120/3071