نشست مشترك ايران و عراق براي بررسي لايروبي مشترك اروند برگزار شد

تهران- ايرنا- نشست مشترك هماهنگي جمهوري اسلامي ايران و عراق به منظور بررسي مسائل و جزئيات فني مربوط به لايروبي مشترك اروندرود امروز- يكشنبه- در بندر خرمشهر برگزار شد.

به گزارش اداره كل اطلاع رساني و امور سخنگويي وزارت امور خارجه، نشست مشترك هماهنگي هيات هاي ايران و عراق در چهارچوب تفاهمات سران و مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق در زمينه حل و فصل مسائل مربوط به رودخانه اروندرود بر اساس عهدنامه مرزي و حسن همجواري ايران و عراق 1975 و پروتكل هاي ضميمه و موافقتنامه هاي تكميلي آن متشكل از نمايندگان نهادها و دستگاه هاي ذيربط امروز - يكشنبه- در بندر خرمشهر تشكيل شد.
نشست مشترك هماهنگي هيات هاي ايران و عراق همچنين در اجراي بيانيه مورخ 21 اسفند 1397 بغداد كه در جريان سفر رياست جمهوري اسلامي ايران به عراق نهايي شد و نيز پيرو مذاكرات وزيران خارجه دو كشور در بندر خرمشهر در حال برگزاري است.
سرپرستي هيات ايران در اين نشست مشترك را «عباس باقرپور اردكاني» مديركل حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه ايران و سرپرستي هيات عراقي را مشاور عالي وزير امور خارجه اين كشور برعهده دارند.
سيام*3061** 1336