دروازه هاي اعتماد را به روي يكديگر بگشاييم

كابل - ايرنا - رئيس انجمن رسانه هاي جنوب آسيا در افغانستان (سفما) همكاري رسانه هاي ايران و افغان را به مثابه گشودن درهاي اعتماد به روي افكار عمومي دو طرف تعبير كرد.

مدير ارشد رسانه اي در افغانستان بر اين باور است كه وقتي ملت هاي داراي اشتراكات فرهنگي،ديني و زباني در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر نباشند، كشور ثالثي مي تواند با نزديك شدن به يكي از اين كشورها، جريان سومي را با هدف دوري مردم دو كشور از يكديگر براه بياندازد.
«محمد ضيا بوميا» معتقد است : افغانستان ملت برآمده از جنگ و حتي در حال جنگ است، نهادها آسيب ديده اند، براي احياي آن نياز به آموزش و همكاري داريم.
' كشوري كه چهار دهه جنگ داخلي و تجاوز خارجي را متحمل شده است، بطور طبيعي زيرساخت ها در تمام بخش ها نابود و يا بشدت تضعيف شده اند به همين دليل افغانستان در همه بخش ها بويژه آموزش هاي حرفه اي، كوتاه مدت، تا بلند مدت براي خبرنگاران نياز به همكاري دارد تا توانايي مقابله با فرهنگ خشونت، جنگ و ترويج صلح را بدست آورد.'
بوميا در گفت وگو با ايرنا از ضرورت هاي افغانستان در بخش رسانه اي، آموزش و ظرفيت سازي سخن گفت و تاكيد كرد كه اين همكاري از سوي هر كسي باشد ما از آن استقبال مي كنيم.
وي كه در عين حال از مديران ارشد دولتي نيز هست، بر همكاري همسايه ها بويژه ايران تاكيد كرد و گفت: همسايه ها نقش مهمي در امنيت و توسعه افغانستان خواهند داشت زيرا ما زبان، فرهنگ، تاريخ و سرنوشت مشترك داريم و اين اشتراكات در انتقال كامل آموزش اثر گذار است.
رئيس اسبق «آژانس باختر» افغانستان ابراز اميدواري كرد كه افغان ها روزي بتوانند با تمام همسايه هاي خود بدون در نظرداشت هيچ گونه توقعي همكاري كنند.
رييس سفما در باره وضعيت رسانه هاي اين كشور گفت: وضعيت رسانه هاي افغانستان طي 18 سال گذشته از نظر كمي در حال فرازو فرود بوده است.
به گفته وي، بعضي وقت ها شرايط نظامي و سياسي باعث شده است كه شمار رسانه ها كاهش يابد و زماني هم كثرت رسانه ها را شاهد بودند.
' اما در 10سال اخير وضعيت رسانه ها از نگاه محتوايي و كيفي بهبود يافته و رو به توسعه بوده است، خبرنگاران هم نسبت به گذشته بهتر عمل مي كنند.'
بوميا در باره عملكرد خبرنگاران گفت: رسانه ها چيزهاي را كه از نگاه مردم پنهان مانده است، جلو چشم ها مي آورند و در همين راستا مشكلاتي زيادي را هم متحمل مي شوند.
رئيس سفما در افغانستان ،همكاري كشورهاي منطقه در بخش رسانه اي را ضرورت مهم دانست و گفت: در شرايط كنوني اگر تروريسم گسترش يابد در يك جغرافيا محدود نمي ماند.
به باور اين آگاه رسانه اي افغانستان ترويست ها از يك كشور به ديگر كشورهاي منطقه خواهند رسيد و به همين دليل به صراحت مي گويم كه همه چيز ما مشترك است.
اين مقام افغان گفت: ابراز نظر ملت ها و توقع مشترك مردم كشورهاي منطقه در قضايا بيانگر ايجاد اتاق هاي مشترك نهادهاي مدني، رسانه اي و روزنامه ها است.
به گفته بوميا در اين اتاق هاي مشترك بايد از حقوق تمام افراد كه در اين جغرافيا زندگي مي كنند، حمايت كنيم.
' با اينگونه اقدمات تلاش كنيم تمام اقوام كه در منطقه ما زندگي مي كنند نسبت به يكديگر احساس بيگانگي نكنند.'
بوميا تصريح كرد: با در نظر داشت چنين ضرورت ها نياز مبرم به رسانه هاي مشترك كشورهاي منطقه احساس مي شود.
اين فعال رسانه اي افغانستان كه بتازگي از سفر به تهران برگشته است، در باره تحريم غرب عليه ايران گفت: با وجود تحريم و تهديد عليه ايران، زندگي در آنجا به صورت عالي جريان داشت.
وي گفت ما در افغانستان جنگ هاي كوچه به كوچه داشتيم اما در كنار آن زندگي هم ادامه داشت، اكنون در ايران هم با وجود تحريمها، زندگي عادي جريان دارد.
بوميا باور دارد كه آسمان سياست گاهي ابرآلود و گاهي پاك است اما در كنار آن ايراني ها به راه خود ادامه مي دهند.
رييس سفما از مشاهدات خود از ايران چنين گفت: تهران كه رفتم زيبايي هاي آن را مشاهده كردم، وضعيت مردم شهر و رفت آمد خودروها در تهران بيانگر زندگي عادي بود.
«حتي چيزهاي كه در كابل يافت نمي شد با خود از تهران آوردم كه چند جلد كتاب را هم شامل مي شود».
وي تصريح كرد: هرچند اين اولين سفرم به ايران بود اما زندگي ايرانيان را طوري يافتم كه اثري تحريم را احساس نكردم.
اين مقام افغان مي افزايد: ما پيش از رفتن به تهران فكر مي كرديم كه ايران يك نظام پليسي بسته دارد. ' فكر مي كرديم وقتي داخل ايران مي شوم، ماموران اطلاعاتي دنبال مان خواهند كرد اما وضعيت بگونه ديگري بود.'
وي ادامه داد: ما در گفت وگو با مقامات فرهنگي ايران، آنها را نقد كرديم و بعضي نقدهاي ما را پذيرفتند برخي انتقادهاي ما را كه نادرست بود، تصحيح كردند.
اين خبرنگار افغان گفت: در مذاكره با مقامات ايراني گفتيم كه شما مي گوييد معلومات شما از (رسانه هاي غربي) است، شما اقدام كنيد و خلا معلوماتي ما را پر كنيد تا ديگر نياز به رسانه هاي غربي نداشته باشيم.
بوميا باور دارد، در غير آن مجبور هستيم به گفته هاي آنها كه ايران را جامعه بسته و پليسي بيان مي كنند، گوش دهيم در حالي كه ما شاهد جامعه باز ايران بوديم.
رييس سابق باختر افغانستان پيشنهاد كرد: به هر اندازه اي كه ما دروازه هاي خود را بروي يكديگر باز كنيم، شك و ترديدها بيشتر رفع مي شود و فضا قابل اعتماد تر خواهد شد.
آساق*291* 1518