دامنه شمالي الوند تهديدي در مواقع سيلاب است

همدان- ايرنا- مديركل مديريت بحران استانداري همدان گفت: دامنه شمالي الوند تهديدي در مواقع بروز سيلاب است و مقرر شده منابع طبيعي طرحي در اين منطقه تعريف كند.

عليمردان طالبيان روز يكشنبه در جلسه اعضاي ستاد مديريت بحران شهرداري همدان افزود: در بررسي علل وقوع سيلاب در داخل شهر همدان، مشخص شده كه بخشي از سيلاب ها مربوط به برگشت روان‌ آب‌ هايي است كه از محدوده شهر وارد مي‌شوند.
مديركل مديريت بحران استانداري همدان اضافه كرد: منابع طبيعي اعتبارات خوبي از صندوق توسعه ملي براي كارهاي آبخيزداري و آبخوان ‌داري در اختيار دارد.
شهردار همدان نيز در اين جلسه گفت: در زمان وقوع حوادث غير مترقبه و بحران احتمالي همه بايد پاي كار باشند.
عباس صوفي افزود: كاهش آسيب‌هاي سيلاب اخير در همدان با همكاري همه دستگاه‌ها انجام شد.
وي با بيان اينكه در زمان بحران سيلاب همه دستگاه‌ها وارد ميدان شدند، گفت: به دليل همكاري همه و اعمال مديريت مناسب از وقوع بحران در همدان جلوگيري به عمل آمد.
شهردار همدان خاطرنشان كرد: سيلاب اخير نشان داد كه مهار سيل تنها مربوط به شهرداري نمي‌شود و اين تجربه نشان داد كه در مواقع بحران همه بايد پاي كار باشند.
صوفي با اشاره به اينكه اگر در موقع بحران مديريت صورت نمي‌گرفت همدان جزء شهرهايي بود كه در برخي از مناطق آن آسيب به وجود مي‌آمد، گفت: اثرات رواني فاجعه سيل لرستان تا سال‌ها گريبانگير خانواده‌ها خواهد بود.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان نيز در اين نشست گفت: اقليم شهر همدان تحت شرايط جوي متفاوت قرار دارد، كه در همين راستا جمع‌آوري آب‌هاي سطحي بسيار با اهميت است.
وحيد علي ضمير افزود: موضوع مشاور و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي مدت‌ها در شهرستان‌ مطرح شده ولي جدي گرفته نشده بود.
وي با بيان اينكه از سال گذشته و قبل از بحران سيلاب اين موضوع در دستور كار شهرداري قرار گرفت، عنوان كرد: اگر اين طرح را در نقاط كوي شهيد چمران و ميدان امام حسين(ع) شروع نمي‌كرديم در سيلاب اخير فاجعه در شهر به وجود مي‌آمد.
علي‌ضمير با بيان اينكه نقاط بحراني و حادثه‌خيز شهر شناسايي شده است اظهار داشت: اولين طرح در زمينه آب‌هاي سطحي از ميدان رسالت به ميدان امام حسين(ع) با برآورد 130 ميليارد ريال در اولويت شهرداري قرار گرفت.
وي بيان كرد: طرح انتقال روان‌آب ميدان شهيد مدرس و بعثت را نيز در دست اقدام داريم.
گفتني است، ايجاد سيل برگردان غربي همدان در دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي ابن سينا، ايجاد آبخيزداري بالادست محدوده بلوار ارم و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي دستور جلسه اين نشست بود.
7523/2090