سهم زنان مازندران از اعتبارات هزينه اي صفر شد

ساري - ايرنا - مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران با اعلام اين كه در سال 97 سهم پنج صدم درصدي از اعتبارات هزينه اي استان به مبلغ 280 ميليون تومان به اداره كل بانوان اختصاص يافته بود ، گفت : اما در بودجه سال 98 اين اعتبار حذف شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، سميه قاسمي طوسي روز يكشنبه در كارگروه تخصصي بانوان و خانواده استان مازندران در ساري ، حذف سهم اعتبارات هزينه اي را بر عملكرد بخش بانوان اثرگذار دانست.
وي با بيان اينكه چهار طرح در كارگروه مطرح و معرفي شد ، گفت : يكي از طرح هايي كه سال گذشته اجرا كرديم طرح مهارت زندگي ايراني اسلامي به دانش آموزان سراسر مازندران بود كه 70 مشاور به عنوان تسهيل گر در اين طرح به ما كمك كردند.
قاسمي طوسي افزود : طرح ديگري كه اجرا كرديم درباره اشتغال زنان و توليد محصول كشاورزي سالم بود و در اين طرح 120 تسهيل گر را به كار گرفتيم.
قاسمي با بيان اينكه توليد كيف پارچه اي توسط زنان سرپرست خانوار طرح ديگري است كه اداره كل بانوان و خانواده استانداري مازندران اجرا كرد، ادامه داد: در اين طرح 30 نفر مشغول به كار شدند.
وي با اشاره به اينكه افراد متقاضي اشتغال در شهرهاي ساري، بابل و گلوگاه احصا شد، خاطرنشان كرد: 120 نفر در گروه نخست انتخاب شدند و شرايط ايجاد شغل براي اين افراد ارائه شد تا افرادي كه توانايي ايجاد اشتغال دارند بتوانند در اين زمينه ورود كنند.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران گفت: حفظ محيط زيست، توجه به تشكل هايي كه در زمينه توانمندسازي بانوان قدم برمي دارند و توانمندسازي بانوان از اولويت هاي ما در اجراي طرح هاي اداره كل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران بود.
قاسمي با بيان اينكه بانوان از توانمندي هاي متعددي برخوردارند اما محلي براي عرضه اين توانمندي ها وجود ندارد، افزود: از سوي دانشگاه علمي كاربردي استان، طرحي براي كسب و كارهاي نوآورانه در خانه براي بانوان ارائه شده است.
وي ادامه داد: از اين طرح به دليل اينكه در خانه اجرا مي شود و بانوان مي توانند در محيط خانه و در كنار خانواده، مشغول به كار شوند استقبال كرديم.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران تصريح كرد: طرح 'باران' در مناطقي كه درگير سيل اخير بودند اجرا مي شود.
9927/1654