دولت براي بازگشت به توليد 580 واحد صنعتي سمنان برنامه دارد

سمنان- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: دولت براي بازگشايي و بازگشت دوباره به چرخه توليد 580 واحد غيرفعال استان سمنان با ارايه تسهيلات رونق توليد برنامه دارد.

بهروز اسودي روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تمام تلاش دولت در شرايط سخت اقتصادي حمايت همه جانبه از بخش صنعت و توليد است و با برنامه ريزي اصولي اين مهم در استان محقق مي شود.
وي با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد به طور متوسط سالانه 70 تا 120 واحد راكد به چرخه توليد بازگشت، گفت: براي سال 98 راهبرد و رويكرد دولت حفظ اشتغال در واحدهاي صنعتي و بازگرداندن واحدهاي غيرفعال به چرخه توليد است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: در سال گذشته دست كم 130 واحد صنعتي سمنان با حمايت هاي اين سازمان و بانك هاي عامل به چرخه توليد بازگشت.
اسودي اضافه كرد: هم افزايي بانك هاي عامل استان سمنان و بخش خصوصي براي تعيين تكليف واحدهاي صنعتي تمليكي افزايش يابد.
وي تصريح كرد: در زمان حاضر 53 واحد صنعتي و توليدي در استان سمنان تمليكي است كه با تلاش مسئولان و حمايت دولت براي بازگرداندان تعدادي از اين واحدها با واگذري طرح به سرمايه گذار جديد اقدام مي شود.
اسودي خاطر نشان كرد: در 2 سال گذشته هفت هزار و 571 ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد در قالب اجراي طرح هاي اشتغال آفرين و رونق اقتصادي به واحدهاي صنعتي استان اعطا شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: حمايت دولت از واحدهاي صنعتي با وجود تحريم ها و فشارهاي اقتصادي كم نخواهد شد و اين سازمان با تمام توان در كنار بخش توليد استان است.
به گزارش ايرنا، استان سمنان حدود 2 هزار و 10 پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص استان حدود 22 درصد است.
7339/6103