روابط عمومي فرمانداري گناوه دراستان بوشهر برتر شد

گناوه- ايرنا- فرماندارگناوه گفت: روابط عمومي فرمانداري اين شهرستان به عنوان روابط عمومي برتر فرمانداري هاي استان بوشهر شناخته شد.

سيدعلي پاك نژاد روز يكشنبه درگفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: اطلاع رساني و پوشش مناسب در عملكرد و برنامه هاي فرمانداري، فعال و به روز بودن پرتال و ارتباط با رسانه ها و فضاهاي مجازي از عمده ملاك و معيارهاي درنظرگرفته شده توسط استانداري در برترشناختن روابط عمومي اين شهرستان بوده است.
وي اظهارداشت: قرار است در نشستي باحضور استاندار بوشهر در روز جاري از اكبر احمدزاده مسئول روابط عمومي فرمانداري شهرستان گناوه به همراه دو مسئول روابط عمومي فرمانداري برتر ديگر شهرستان هاي استان تجليل شود.
فرماندارگناوه گفت: به مناسبت گراميداشت هفته روابط عمومي درهفته جاري نشستي با حضور روابط عمومي هاي فعال اين شهرستان برگزار و از آنان تجليل مي شود.
وي بيان كرد: روابط عمومي مغز تفكر و چشم بيدار دستگاه هاست كه ازسويي فعاليت ها و كاركردهاي مدير را برجسته و عملكرد خدمات و نظام را به نحو شايسته بايد به آحاد جامعه اطلاع رساني مطلوب كند.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.
6043/6164