خراسان رضوی 185 كیلومتر راه در حال ساخت دارد

مشهد- ایرنا- مدیر كل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیك استانداری خراسان رضوی گفت: 88 كیلومتر آزادراه و 97 كیلومتر بزرگراه در این استان در حال ساخت است.

مهدی سالیانی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ساخت آزادراه حرم تا حرم كه حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد را به حرم حضرت معصومه (س) در قم متصل می كند در حوزه خراسان رضوی آغاز شده و هم اكنون قطعه نخست آن به طول 33 كیلومتر از محدوده ده غیبی مشهد تا شهر ملك آباد در دست ساخت می باشد.
وی اظهار داشت: ساخت قطعه نخست این آزادراه كه در مسیر متفاوت از آزادراه مشهد - باغچه و جاده قدیم مشهد - نیشابور صورت می گیرد حدود 40 درصد پیشرفت داشته است.
وی گفت: دیگر پروژه آزادراهی مهم استان كه در كنار بزرگراه مشهد- قوچان در حال ساخت است، آزادراه مشهد - چناران - قوچان به طول 115 كیلومتر می باشد.
سالیانی افزود: آستان قدس رضوی و وزارت راه و شهرسازی به ترتیب با سهم 70 و 30 درصد هم اكنون ساخت قطعه نخست این آزادراه از مشهد تا چناران به طول حدود 55 كیلومتر را آغاز كرده اند كه تاكنون 6 درصد پیشرفت داشته است.
وی همچنین به ساخت بزرگراه مشهد - فریمان - تربت جام - تایباد - دوغارون اشاره كرد و گفت: ساخت این مسیر 230 كیلومتری بر عهده اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی است كه در مجموع 68 درصد پیشرفت داشته و تاكنون قطعاتی از این مسیر اجرا و به بهره برداری رسیده و مابقی آن كه اغلب حد فاصل تربت جام تا تایباد می باشد دردست ساخت است.
وی اظهار داشت: تكمیل و توسعه كریدور شمال شرق - جنوب كه مشهد را به بیرجند، مركز استان خراسان جنوبی متصل می كند دیگر طرح مهم راهسازی استان می باشد و ساخت بزرگراه تربت حیدریه - گناباد به طول 110 كیلومتر در این چارچوب تعریف شده است.
سالیانی افزود: این پروژه توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور با 84 درصد پیشرفت در دست اجراست و هم اكنون 25 كیلومتر از آن در حد فاصل مهنه تا گناباد در حال ساخت است كه با بهره برداری از آن كل مسیر تربت حیدریه تا گناباد در قالب بزرگراه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی به ساخت بزرگراه سه راه شادمهر - كاشمر اشاره كرد و اظهار داشت: طول این مسیر دوبانده 55 كیلومتر است كه در حال حاضر 14 كیلومتر از مسیر منتهی به شهر كاشمر با مشاركت راه و شهرسازی و شهرداری این شهر در حال ساخت می باشد و ساخت باقیمانده این مسیر بزرگراهی به طول 41 كیلومتر با ابلاغ و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در سال جاری آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به دوبانده كردن مسیر تربت حیدریه - رشتخوار - خواف - سنگان برای تسهیل در صادرات سنگ آهن از منطقه سنگان گفت: طول این محور 130 كیلومتر است كه با مشاركت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) در حال ساخت است.
سالیانی افزود: در مجموع ساخت این محور 15 درصد پیشرفت داشته است و تاكنون قطعه خواف – سلامی از این مسیر به طول 21 كیلومتر در دست بهره برداری است و باقیمانده نیز در دستور كار قرار گرفته است.
مدیر كل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیك استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ساخت باند دوم مسیر 185 كیلومتری مشهد - سرخس با 82 درصد پیشرفت در دو قطعه 17 و 20 كیلومتری همچنان ادامه دارد و تبدیل این مسیر ترانزیتی به بزرگراه كه از سالها پیش آغاز شده است با بهره برداری از دو قطعه باقیمانده به انجام خواهد رسید.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی این استان با 112 كیلومتر آزاد راه رتبه نهم، با هزار و 72 كیلومتر بزرگراه رتبه پنجم، با هزار و 289 كیلومتر راه اصلی رتبه ششم و با سه هزار و 950 كیلومتر راه فرعی رتبه چهارم كشور را در این زمینه ها دارد.
تاكنون 2 آزادراه مشهد - باغچه و كنارگذر شمالی مشهد در مجموع به طول 112 كیلومتر در این استان ساخته شده است.
3221 / 6053