كارگاه رسانه شناسي براي دانشجويان علوم پزشكي جيرفت برگزار شد

جيرفت - ايرنا - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي جيرفت از برگزاري كارگاه سواد رسانه اي با همكاري خبرگزاري جمهوري اسلامي خبر داد و گفت: در اين كارگاه اصول خبر نويسي و رسانه شناسي (سواد رسانه اي) به دانشجويان ارائه شد.

محمدرضا مشايخي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين كارگاه به مدت 6 ساعت و با حضور 52 دانشجوي پزشكي، پرستاري، مامايي و مديران مسئول نشريات دانشجويي به ميزباني معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي جيرفت برگزار شد.
وي ادامه داد: اين كارگاه آموزشي با هشدار نسبت به مخاطرات فضاي مجازي و ضرورت ارتقاي سواد رسانه اي جوانان برگزار شد.
مدرس اين كارگاه سواد رسانه اي گفت: رسانه ها از قدرت بسيار بزرگي در راستاي خلق وضعيت ها در جامعه برخوردار هستند.
هادي شفيعي افزود: رسانه ها مي توانند تفكرات ما را به حدي تغيير دهند كه نگاه جامعه نسبت به جايگاه ها و سبك نگرش و كاركردها تغيير كند.
وي ادامه داد: آموزش سواد رسانه اي در جامعه امروز ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و نياز داريم كه اين مهم مورد توجه ويژه همه دستگاه ها قرار گيرد.
اين خبرنگار و مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه مردم با سه نوع تفكر واقع بينانه، خوش بينانه و بدبينانه در مقابل رسانه ها قرار دارند، بيان كرد: رسانه ها بايد رصد شود تا بزرگنمايي، تكرار و كليشه سازي ها در رسانه، روحيات انسان را متشنج و متحول نكند.
وي اظهار داشت: اگر مسوولان ما سواد رسانه اي نداشته باشند، كشور متحمل هزينه هاي بيشتري خواهد شد كه بايد جلوي اين امر گرفته شود.
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) پيش از اين، در راستاي آموزش سواد رسانه اي به دانش آموزان سال سوم دبيرستان، با اداره آموزش و پرورش اين شهرستان همكاري داشته است.
دانشگاه علوم پزشكي جيرفت مستقل از مركز استان هفت شهرستاني جنوبي استان را با جمعيت يك مكيليون نفر تحت پوشش دارد.
7450/7429/ 5054