شهردار: شيراز، مجوز آموزش و صدور گواهينامه راهبري مترو دريافت كرد

شيراز-ايرنا-شهردار شيراز گفت: شيراز پس از شهرهاي تهران و مشهد به عنوان سومين شهر كشور، مجوز برگزاري دوره آموزشي و صدور گواهينامه راهبري قطارهاي مترويي را از شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي وزارت كشور، اخذ كرد.

به گزارش ايرنا حيدر اسكندرپور، شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با درخواست شهرداري شيراز براي مجوز برگزاري دوره هاي آموزش سنجش مهارت و صدور گواهينامه راهبري قطار هاي مترويي شهر شيراز موافقت كرد و بدين ترتيب شيراز سومين پايگاه آموزش راهبري قطارهاي مترويي كشور شد.
وي، ضمن تاكيد بر نقش و اهميت صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي راهبران قطارهاي مترويي در شيراز اظهار داشت: با توجه به نياز شديد متروي شيراز به راهبر براي كاهش فاصله زماني حركت قطارها، مذاكرات لازم با وزارت كشور و نيز هرگونه حمايت براي تسريع در روند ايجاد مركز آموزش در شيراز و صدور گواهينامه راهبري انجام شد.
شهردار شيراز ادامه داد: كاهش چشمگير هزينه هاي آموزش راهبري قطار، عدم نياز به اعزام پرسنل براي آموزش راهبري به شهرهاي تهران و مشهد، افزايش تعداد دوره هاي آموزش راهبري در طول سال و به تبع آن افزايش تعداد راهبران آموزش ديده از مهمترين مزاياي اخذ مجوز آموزش راهبري است.
اسكندرپور بيان كرد: همچنين استفاده از قابليت ها و ظرفيت هاي آموزشي درون سازماني شهرداري شيراز، افزايش سطح درآمد زايي از طريق آموزش نيروي انساني ديگر شهرها و استان‌هاي اطراف، ايجاد انگيزه در پرسنل براي آموزش راهبري درون سازماني و خودكفايي در اجراي برنامه هاي آموزشي نيروي انساني از ديگر مزيت هاي اخذ مجوز آموزش راهبري به شمار مي آيد.
شهردار شيراز گفت: با صدور اين مجوز مي توان با صرف هزينه هايي به مراتب كمتر و در زمان بسيار كوتاه تر، راهبران بيشتري تربيت كرد و همچنين فاصله حركت قطارها را كاهش داد و افزون بر اين نقش مترو را در توسعه حمل و نقل شهري پُر رنگ تر كرد.
وي بيان داشت: بدون ترديد با راه اندازي اين مركز آموزشي در شيراز، ساير شهرهاي كشور به ويژه منطقه جنوب نيز مي توانند براي آموزش به اين شهر مراجعه و خدمات آموزشي راهبري دريافت كنند.
9873 /6118