آمريكا از هر زمان ديگري درمانده تر شده است

قم - ايرنا - آيت الله حسين نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت: آمريكا از هر زمان ديگري درمانده تر شده و وضعيت فعلي آن رو به افول است.

به گزارش ايرنا از مركز خبر حوزه، وي روز شنبه درديدار عده اي ازگروه هاي تبليغي استان مازندران، افزود: امروز تمام قدرت آمريكا به ميدان آمده است تا ملت ايران را شكست دهد، ولي با عنايت خداوند، اين آرزو را به گور خواهد برد.
وي خاطرنشان كرد: مشكل دشمن اين است كه ملت كهن و با سابقه و متدين ايران را نشناخته است؛ دشمن نمي داند، مردم ما با معنويت پيشرفت كرده اند.
وي گفت: دشمن بداند در راس اين نظام يك رهبر مقتدر و شجاع قرار دارد كه با معنويت و توكل و توسل تا به امروز توانسته است، تمام نقشه هاي آنها را پيش بيني كند و شكست دهد.
وي با بيان اين كه مسئولان به گوش باشند و از نظرات رهبري انقلاب تبعيت كنند و اين را بفهمند هرجا به نظرات ايشان كم توجهي شد، ضرر كرديم،افزود: گره زدن همه مشكلات با تحريم غلط است؛ با مديريت و نظارت و همچنين مصرف صحيح كالاها مي توان بخشي از مشكلات فعلي را حل كرد.
آيت الله نوري همداني گفت: توكل به خدا و خودباوري مسئولان و وحدت مردم و نظام و تبعيت از رهبر انقلاب اسلامي بدون شك عامل شكست دشمن و مستحكم تر شدن انقلاب است.
وي اظهار كرد: انقلاب اسلامي تا به امروز ازخطرهاي فراواني عبوركرده و بدون شك با توكل به خدا و تبعيت از رهبري و وحدت مردم و خودباوري مسئولان مشكلات موجود حل خواهد شد.
7406/ 6133/