استاندار آذربايجان شرقي: 8 هزار ميليارد ريال براي طرح انتقال آب ارس هزينه شد

تبريز - ايرنا - استاندار آذربايجان شرقي گفت: 8 هزار ميليارد ريال براي اجراي 35 كيلومتر طرح انتقال آب ارس به دشت تبريز هزينه شد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا پورمحمدي روز شنبه در حاشيه بازديد از طرح توسعه بهره‌ برداري از رود ارس در گفت ‌و گو با خبرنگاران افزود: اين ميزان اعتبار از محل اعتبارهاي آب هاي مرزي براي اجراي اين طرح هزينه شده است.
وي تامين منابع آبي پايدار براي استان را از مهم ترين اولويت هاي مديريت ارشد استان اعلام كرد و اظهار داشت: براي تكميل اين طرح نياز به 600 ميليارد يورو سرمايه‌گذاري است.
استاندار آذربايجان شرقي گفت: حقابه استان از رود ارس در بخش شرب 102 ميليون مترمكعب و در بخش صنعتي و كشاورزي 180 ميليون مترمكعب است.
پورمحمدي با اشاره به اينكه اجراي طرح ملي انتقال آب ارس به دشت تبريز از سال ‌هاي گذشته آغاز شده است، ادامه داد: در زمان كنوني آب مورد نياز بخشي از اراضي كشاورزي اين منطقه از محل اين طرح تامين مي ‌شود.
وي با بيان اينكه اين طرح داراي 6 ايستگاه پمپاژ اصلي بوده و روند اجراي آن از پيشرفت فيزيكي بسيار خوبي برخوردار است، گفت: در مرحله اول اجراي اين طرح 4 هزار هكتار از اراضي كشاورزي اين منطقه تحت پوشش قرار مي‌ گيرد.
استاندار آذربايجان شرقي يادآوري كرد: عمليات اجرايي براي بهره‌ برداري از 5 هزار هكتار از اين طرح نيز در آينده نزديك به اتمام مي رسد و اجراي آن در اراضي كشاورزي منطقه كامل مي شود.
پورمحمدي، با اشاره به تعيين سرمايه گذار و بانك عامل براي اجراي ادامه طرح ملي توسعه بهره‌ برداري از رود ارس افزود: بر اساس اعلام شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي اين طرح در 3 سال آينده تكميل و به بهره برداري مي رسد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي نيز گفت: طرح توسعه بهره برداري از ارس از مهم‌ترين طرح ‌هاي ملي استان است كه عمليات اجرايي آن از سال 81 آغاز شده و تا پايان سال 93 حدود يك هزار و 270 ميليارد ريال براي آن هزينه شده بود.
يوسف غفارزاده با بيان اينكه در 4 سال اخير 6 هزار و 860 ميليارد ريال براي اين طرح هزينه شده است، افزود: اين طرح داراي 85 درصد پيشرفت فيزيكي بوده و اعتبار مورد نياز براي اجراي كل آن 3 هزار و 600 ميليارد ريال است.
8023/518