رهاسازي آب 2 سد خراسان شمالي از سر گرفته شد

بجنورد-ايرنا- معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي خراسان شمالي گفت: با توجه به بارندگي ها، رهاسازي آب سدهاي بيدواز اسفراين و سد غلامان شهرستان راز و جرگلان بتازگي از سر گرفته شده است.

وحيد واسطه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: رهاسازي آب سد شيرين دره، بزرگ ترين سد استان هم از اوايل امسال در حال انجام است.
وي افزود: رهاسازي اين سد با هدف ايجاد ظرفيت در مخزن درياچه انجام مي شود و بسته به ميزان ورودي سيل، آب با دبي متوسط 15 تا 20 مترمكعب در ثانيه تخليه مي شود.
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي خراسان شمالي افزود: اكنون آب اين سد با دبي چهار تا پنج مترمكعب در ثانيه تخليه مي شود.
واسطه گفت: رهاسازي آب سد بيدواز اسفراين هم از دو سه روز گذشته از سر گرفته شده است و اكنون با دبي پنج مترمكعب در ثانيه، آب مخزن را تخليه مي كند.
وي تصريح كرد: بيشترين حجم آب رها شده از سد بيدواز در سال جاري، 18 مترمكعب در ثانيه بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي خراسان شمالي گفت: رهاسازي آب سد غلامان هم از دو روز گذشته از سرگرفته شده و اكنون 1.5 تا 2 مترمكعب در ثانيه آب از سد خارج مي شود.
اكنون هفت سد با حجم 221 ميليون مترمكعب آب در خراسان شمالي در دست بهره برداري است كه آب كشاورزي 22 هزار هكتار از زمين هاي پايين دست را تامين مي كند.
7185/ 6042