100 هكتار زمين در سيريك مالچ پاشي شد

بندرعباس- ايرنا- رييس منابع طبيعي و آبخيزداري سيريك گفت: 100 هكتار از زمين هاي روستاي كندال بخش بماني اين شهرستان به منظور تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زدايي مالچ پاشي شد.

به گزارش ايرنا، اصغر بيژني روز شنبه در حاشيه بازديد از روستاهاي بخش بماني افزود: براي اجراي اين طرح بيش از 40 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي هزينه شده است.
وي بيان داشت: يكي از معضلات شرق هرمزگان و شهرستان سيريك پديده شن هاي روان و بيابان زايي است كه ساكنان مناطق روستايي را تحت تاثير خود قرار داده و زندگي آن ها را با چالشي جدي مواجه كرده است.
رييس منابع طبيعي و آبخيزداري سيريك اظهارداشت: يكي از راههاي بيابان زايي عمليات هاي بيولوژيكي مالچ است كه به روش طبيعي استفاده از لاشه و برگ و خاك اره و روش مصنوعي مالچ نفتي و معدني براي مقابله سريع با فرسايش خاك انجام مي شود.
شهرستان سيريك بعد از جاسك با 46 هزار كانون فرسايش بادي بيشترين سطح بيابان را در استان هرمزگان دارد كه براي مقابله با بيابان زدايي تاكنون روش هاي ايجاد بند و بند سار و كاشت نهال صورت گرفته است.
شهرستان 45 هزار نفري سيريك در 175 كيلومتري شرق بندرعباس مركز استان هرمزگان قرار دارد.
7195/6048