سامانه مديريت اطلاعات مكاني داده هاي زمين شناسي افتتاح شد

تهران- ايرنا- سامانه مديريت اطلاعات مكاني (WebGIS) به منظور دسترسي آزاد به داده‌هاي زمين‌شناسي توسط كارشناسان پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور مورد بهره برداري قرار گرفت.

سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌ معدني كشور اعلام كرد: يكي از مهمترين سازمان‏هاي توليدكننده داده در زمينه تهيه و تكميل و انتشار نقشه‏‌هاي تخصصي زمين‌شناسي و لايه‌هاي رقومي در كشور سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني است كه تاكنون بيش از 10هزار لايه رقومي تخصصي علوم زمين را در قالب 95 عنوان نقشه تهيه كرده است.
سرپرست پايگاه ملي داده‌هاي علوم ‎زمين كشور در اين ارتباط گفت: مديريت و ساماندهي داده‌ها به عنوان دارايي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور محسوب مي شود و ايجاد درگاهي مناسب به منظور ارائه اطلاعات به كاربران با سطح‌بندي صحيح از اهداف مديريت داده در اين سازمان است.
به گفته اميد اردبيلي، با توجه به اينكه بخش بزرگي از اطلاعات موجود داراي مؤلفه مكاني و ماهيت مكان مرجع است، سامانه مديريت اطلاعات مكاني، سيستمي مناسب براي ذخيره و نگهداري اين اطلاعات بوده كه با ذخيره‌سازي اين داده‌ها به‌ صورت متمركز علاوه بر سهولت دسترسي و حفظ امنيت و تماميت داده‌ها از انجام كارهاي موازي و تكراري و اتلاف هزينه و زمان جلوگيري مي‌كند.
وي اضافه كرد: پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور از نيمه دوم سال 1397 اقدام به راه‌اندازي سرويس‌ها و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه سامانه مديريت اطلاعات مكاني (WebGIS) كرد.
اردبيلي گفت: آماده‌سازي بستر مناسب ارائه اطلاعات و يكپارچه سازي و استانداردسازي اطلاعات مكاني براي بارگذاري در سامانه توسط كارشناسان پايگاه ملي داده‌هاي علوم‎زمين كشور انجام و اواسط ارديبهشت ماه جاري به شكل رسمي افتتاح شد.
سرپرست پايگاه ملي داده‌هاي علوم‎زمين كشور خاطرنشان كرد: اين سامانه جامع مكاني با هدف متمركزسازي داده‌هاي علوم زمين به صورت همگون، يكپارچه و استاندارد، مديريت داده‌ها و برقراري ارتباط ميان لايه‌هاي رقومي مختلف براي مديران سازمان و ارائه صحيح آنها با زبان مشترك فني-تخصصي در سطح سازمان، كاربران و ذينفعان حوزه علوم زمين با سرعت و كيفيت مناسب فعاليت مي‌كند.
وي افزود: داده‌هاي سامانه اطلاعات مكاني سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور به دو دسته كلي موضوع هاي اكتشافي و زمين‌شناسي را تقسيم‌بندي كرد و در اين سامانه داده‌ها بر اساس مقياس ملي و موضوعي تقسيم‌بندي شده‌اند و تاكنون بيش از يك هزار لايه اطلاعاتي به اين سامانه وارد شده است.
اردبيلي با بيان اين‌كه نقشه‌هاي تهيه شده در سازمان در مقياس ملي دسته‌بندي شده اند، تصريح كرد: اطلاعات زمين‌شناسي تا مقياس يك‌دويست‌پنجاه‌هزارم و اطلاعات اكتشافي تا مقياس يكصدهزارم وارد سامانه شده و اين كار ادامه دارد تا تمامي لايه‌هاي اطلاعاتي سازمان وارد سامانه شود.
علاقه‌مندان براي دريافت اطلاعات مورد نياز مي‌توانند به آدرس http://webgis.ngdir.ir مراجعه كنند.
اقتصام**1559**2022