شيوه نامه اعطاي تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن ابلاغ شد

رشت - ايرنا - معاون بازآفريني شهري و مسكن اداره كل راه و شهرسازي گيلان از ابلاغ شيوه نامه اعطاي تسهيلات كم بهره مشاركت مدني و وديعه اسكان موقت براي بهسازي و نوسازي مسكن در سالجاري خبر داد.

رضا علي نيا روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين تسهيلات در محلات هدف بازآفريني شهري و شهرهاي داراي محدوده بافت فرسوده استان به متقاضيان غير حرفه اي و نيز سازندگان حرفه اي مشروط به رعايت ضوابط و مقررات طرح تفضيلي و عدم حذف پاركينگ پرداخت مي شود.
وي با بيان اينكه ميزان سقف تسهيلات مشاركت مدني در رشت و ساير شهرهاي داراي محدوده مصوب بافت فرسوده استان در سالجاري مبلغ 40 ميليون تومان با نرخ سود 9 درصد تعيين شده، افزود: امكان افزايش سقف تسهيلات براي متقاضيان غير حرفه اي به ترتيب به ميزان 10ميليون تومان و 20 ميليون تومان ، براي سازندگان حرفه اي داراي صلاحيت به ميزان 30 و 40 ميليون تومان و در صورت استفاده از فناوري هاي نوين توسط سازندگان حرفه اي به ميزان 60 و 50 ميليون تومان وجود دارد و نرخ سود مازاد تسهيلات اعطايي 18 درصد خواهد بود .
علي نيا در ادامه با دعوت از مردم و توسعه گران جهت مشاركت در بهسازي و نوسازي مسكن خاطرنشان كرد : بانك مسكن براساس درخواست متقاضيان نسبت به تقسيط اصل و فرع تسهيلات مشاركت مدني از محل منابع داخلي بانك حداكثر به مدت 120 ماه ( 10 سال ) با احتساب دوران مشاركت ( 30 ماه ) با نرخ و سقف تسهيلات فروش اقساطي مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: تسهيلات در محلات اولويت دار بازآفريني شهري به ساختمان هاي مسكوني احداثي با دستكم چهار واحد و در ساير محلات هدف بازآفريني شهري به ساختمان هاي مسكوني احداثي با دستكم شش واحد پرداخت مي شود.
در حال حاضر گيلان داراي افزون بر دو هزار بافت فرسوده مصوب است .شهر رشت داراي 16 محله سكونتگاه غير رسمي به مساحت 789 هكتار است كه از اين تعداد چهار محله استخر عينك، نخودچر، پاسكياب و سليمانداراب با مساحت 481 هكتار به عنوان محدوده ها و محلات هدف سكونتگاه هاي غير رسمي شهر رشت در برنامه ها و عمليات بازآفريني شهري هستند.
همچنين از 52 شهر استان گيلان فقط شهرهاي رشت، لنگرود، بندر انزلي ، لاهيجان و املش داراي محدوده مصوب بافت هاي تاريخي به مساحت افزون بر يك هزار و 49 هكتار مي باشند و از اين بين، شهر رشت داراي 525 هكتار بافت تاريخي مصوب است.
7296/2007