ديدار رئيس جديد گروه دوستي پارلماني موريتاني با سفيرايران

تهران - ايرنا - رئيس جديد گروه دوستي پارلماني موريتاني و ايران با حضور در محل سفارت ايران در نواكشوت با سفير جمهوري اسلامي ايران ديدار كرد.

به گزارش بخش رسانه اي سفارت ايران در نواكشوت، «اسغير ولي العتيق» رئيس جديد گروه دوستي پارلماني موريتاني و ايران با حضور در محل سفارت ايران در نواكشوت با «محمد عمراني» سفير جمهوري اسلامي ايران ديدار كرد.
طرفين در اين ديدار راه هاي گسترش روابط دو جانبه به ويژه در حوزه پارلماني گفت وگو و رايزني كردند.
در اين ديدار، طرف موريتاني بر آمادگي گروه دوستي پارلماني موريتاني و ايران جهت سفر به ايران در راستاي تقويت مناسبات همه جانبه دو كشور تاكيد كرد.
سيام *م.ا.ت*2021**