طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف رونق تولید به تصویب رسید

تهران- ایرنا- شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی را تصویب كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی كه امروز- شنبه- به ریاست رییس جمهوری و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشكیل شد،بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب رسید.
به موجب این تصمیم، شركت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره 10 قانون بودجه سال 97، می‌توانند تا پایان سال 98 با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار گردند.
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد كه به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی كه طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری نماید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این جلسه گزارشی از برنامه تولید و تأمین نیازهای مخابراتی كشور را ارائه كرد و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از بروز رسانی فناوری‌های ارتباطی و تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد.
سیام*3061*2021**