23 نفر درشهرستان هاي اهواز و هويزه غرق شدند

اهواز - ايرنا - مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز گفت:23 مورد غرق شدگي در رودخانه كارون در مقطع اهواز و رودخانه نيسان در شهر هويزه و رفيع از توابع شهرستان هويزه، از ابتداي فروردين امسال تاكنون رخ داد.

آتش پاد علي تراب پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا بيان كرد: از اين تعداد غرق شدگي پنج نفر فوت كردند و بقيه توسط غواصان اين سازمان نجات داده شدند.
وي ادامه داد: اين آمار با توجه به جريان سيلاب اخير و افزايش حجم آب رودخانه كارون در مقطع اهواز و همچنين حضور مسافران نوروزي در ايام عيد نوروز رخ داد.
وي گفت: پارسال 26 مورد غرق شدگي در اهواز رخ داد كه از اين تعداد 14 نفر فوت، و 12 نفر توسط غواصان آتش نشاني نجات يافتند.
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز ادامه داد: سه پايگاه امداد آبي به دليل افزايش دبي رودخانه كارون و هفت پايگاه امداد آبي در ايام نوروز امسال در ساحل اين رودخانه در مقطع اهواز مستقر شده بود كه سه پايگاه همچنان فعال است.
7158/ 6037