دانشگاه مذاهب و نيروي انتظامي تفاهم نامه امضا كردند

تهران- ايرنا- دانشگاه مذاهب اسلامي و معاونت اجتماعي نيروي انتظامي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي تفاهم نامه همكاري مشترك منعقد كردند.

به گزارش روز شنبه دانشگاه مذاهب اسلامي، رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي نقش اين دانشگاه را در همكاري با نيروي انتظامي به ويژه در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار موثر ارزيابي كرد و گفت: برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آشنايي با مذاهب اسلامي براي پرسنل نيروي انتظامي، نقش دانشگاه مذاهب اسلامي در تقريب، همكاري مشترك شعب دانشگاه با مراكز نيروي انتظامي در استانها و برگزاري همايش و نشست هاي مشترك از جمله محورهاي اين همكاري مشترك است.
حجت الاسلام محمد حسين مختاري تاسيس اين دانشگاه را نشانه هوشمندي و آينده‌نگري مقام معظم رهبري عنوان كرد و اظهار داشت: دانشگاه مذاهب اسلامي امروز پيشتاز فعاليت هاي تقريبي در عرصه هاي مختلف داخل و خارج از كشور است.
وي اهداف و رسالت هاي مهم دانشگاه را مبارزه با افراط گرايي و تكفير دانست.

** حل مسائل اجتماعي به روش آكادميك
در ادامه احمد نوريان معاون اجتماعي نيروي انتظامي گفت: پليس به دنبال حل مسائل اجتماعي به روش هاي علمي و آكادميك است و در اين راستا دانشگاه مذاهب اسلامي با چنين اهداف و رسالت هاي مهمي مي‌تواند به ما كمك كند.
دانام**9465**1584