عمده ازدواج زنان ايراني با خارجي ها در دهك هاي پايين درآمدي است

تهران- ايرنا- معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: عمده زناني كه با اتباع بيگانه ازدواج مي كنند، در دهك هاي پايين درآمدي قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حبيب الله مسعودي فريد روز شنبه در حاشيه نشست خبري تشريح عملكرد معاونت هاي بهزيستي در سيل، افزود: بازديدهايي كه از استان ها داشته ام، اين مساله را تائيد مي كند؛ بنابراين سياست هاي كشور نبايد به گونه اي باشد كه دختر فردي به خاطر فقر، با اتباع بيگانه ازدواج كند.
وي از آمار زنان ايراني كه با اتباع بيگانه ازدواج كرده اند، اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني مي تواند اقدام خوبي باشد اما بايد هر دو طرف را مورد توجه قرار دهيم و به سياست هاي رفاهي كشور توجه شود.

* روانشناسان از پروتكل هاي بهزيستي تبعيت كنند
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: پژوهش هاي انجام شده در دنيا و ايران نشان مي دهد كه مسائل روانشناختي هنگام بلايا در افراد با دهك هاي با درآمد پايين بيشتر خواهد بود؛ بنابراين در حادثه سيل اخير 82 تيم اورژانس اجتماعي در استان هاي خوزستان، لرستان و گلستان مستقر شدند.
مسعودي فريد خاطرنشان كرد: همچنين در اين حادثه، 23 مهد موقت در گلستان، 24 مهد موقت در لرستان و 26 مهد در خوزستان راه اندازي شده است و هنوز تعدادي از اين مهدها همراه اورژانس اجتماعي در مناطق سيل زده داير است.
وي افزود: همچنين مسئوليت كارگروه حمايت هاي اجتماعي در كشور براي واقعه سيل به سازمان بهزيستي كشور سپرده شده است.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اظهار داشت: فلوچارت (روندنما) مداخله هاي روان در بلايا با همكاري وزارت بهداشت تهيه شده و به تائيد كميته بازتواني بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي در وزارت كشور رسيده است و از اين به بعد هر كسي بخواهد مداخله روانشناختي داشته باشد، بايد از اين پروتكل ها تبعيت كند.
مسعودي فريد افزود: در حوزه حمايت هاي رواني هنگام بلايا، هركسي اجازه ندارد پرچم خود را برافراشته كند بلكه بايد ذيل پروتكل هاي موجود روانشناختي عمل كند و آموزش ديده باشد.
اجتمام*9185*1834