كلاهبرداري با عنوان برنده شدن در مسابقه نافرجام ماند

بيرجند - ايرنا - فرمانده انتظامي شهرستان سرايان گفت: شيوه كلاهبرداري تحت عنوان برنده شدن شهروندان در مسابقه راديويي با هدايت افراد به دستگاه هاي خودپرداز، با هوشياري ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان سرايان ناكام ماند.

به گزارش پايگاه خبري پليس سرهنگ علي وطن دوست روز شنبه افزود: با آگاه سازي و آموزش شهروندان مبني بر عدم اعتماد به تماس هاي كلاهبرداران و وعده هاي آنان، فردي در تماس با پليس آگاهي شهرستان سرايان از شخصي كه خود را مجري يكي از شبكه هاي راديويي معرفي كرده و قصد كلاهبرداري داشته است، شاكي شد.
وي بيان كرد: در اين شيوه فرد كلاهبردار براي دريافت جايزه از شهروند درخواست كرده به يك خودپرداز مراجعه و از طريق انجام عمليات بانكي يك رسيد اعلام موجودي قبل و بعد از واريز گرفته شود كه وي از ادامه عمليات منصرف شده و موضوع را به پليس اطلاع داده است.
فرمانده انتظامي سرايان گفت: با هوشياري ماموران و انجام اقدامات فني، مشخصات و حساب فرد كلاهبردار شناسايي و با هماهنگي انجام شده حساب موصوف مسدود و در بررسي ها از سوابق متهم مشخص شد نامبرده داراي موارد متعدد كلاهبرداري با اين شيوه و شگرد در ساير استان ها بوده است.
وي با اشاره به ادامه تحقيقات تكميلي در اين پرونده اظهار داشت: پليس بارها به شهروندان تاكيد كرده كه اگر قرار است هر گونه وجهي تحت هر عنوان به حساب عابر بانك افراد واريز يا انتقال يابد، لازم نيست به دستگاه هاي خودپرداز بانك مراجعه كنند و تنها با ارائه شماره كارت يا شماره حساب واريز وجه نقد امكان پذير است.
وطن دوست تاكيد كرد: شهروندان در تماس افراد ناشناس مواظب شگردهاي متقلبانه آنان باشند و موارد مشكوك را از طريق تلفن 110 به پليس گزارش كنند.
9893*3028